123 STK’DAN ORTAK BİLDİRİ: ‘DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPATILMASIN!

0
255

Cumhurbaşkanlığı Makamına onaylanmak üzere sunulan Kararname Taslağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıkları olarak yeniden düzenlenmek istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Yeryüzündeki en önemli 7 gen merkezinden biri olarak bilinen Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesidir. Stratejik konumu ile Türkiye çok sayıda türün varlığını sürdürebilmesi bakımından anahtar ülke konumundadır. Bu nedenle Türkiye’nin doğa koruma alanındaki sorumluluğu herhangi bir ülkeninkinden daha fazladır. Bu zenginliğin korunması için toplam alanı 3,2 milyon hektarı aşan ve aralarında milli parkların da bulunduğu 598 koruma alanı ilan edilmiştir.

İlk kurulduğu yıllarda Orman Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren doğa koruma ve milli park çalışmaları, dünyada ve ülkemizdeki korunan alanlara yönelik yükselen algı ve korunan alanların sayısındaki artışa paralel olarak 1976 yılında Orman Bakanlığı bünyesinde  “Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü” olarak yapılandırılmıştır.

1982 yılında bugün olduğu üzere Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığının birleştirilmesini takiben bu Genel Müdürlük kapatılmış ve Orman Genel Müdürlüğü altında “Milli Parklar Daire Başkanlığı” olarak düzenlenmiştir. Kurumun Genel Müdürlük düzeyinden Daire başkanlığı düzeyine indirildiği bu dönem Türkiye doğa koruma tarihinin en etkisiz olduğu dönemlerden biri olarak hala anılmaktadır. Nitekim 1991 yılında bu birim tekrar Genel Müdürlük düzeyine yükseltilmiştir.

Yıllardır, doğa korumayla ilgili daha güçlü bir yapının oluşturulması beklenirken daha önce denenen ve doğa koruma adına çok başarısız olan bu yapıya yeniden dönülmesi ülkemiz doğasına yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır.  Çünkü doğa koruma orman alanlarının dışında sulak alanları, bozkırları, denizleri ve bu yaşam ortamlarında varlıklarını sürdürmeye çalışan tüm canlıları kapsamaktadır. Bu değişiklik ülkemiz doğasının korunmasını zaafa düşürecek, uluslararası platformda ülkemizin itibar kaybetmesine, AB katılım sürecindeki görüşmelerde ülkemizin elinin zayıflamasına sebep olacaktır.

Bu kapsamda önerimiz;

Doğa korumanın daire başkanlıkları düzeyinde farklı birimler tarafından ele alınmasından ziyade tek ve güçlü bir kurumsal yapı altında toplanması;  bu amaçla

–          Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün birleştirilmesi,

–          Birleşmenin ardından günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir çerçeve doğa koruma yasasının çıkarılmasıdır.

Diğer taraftan;

Aynı kararname kapsamında Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesi öngörülen kurumlar arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de yer almaktadır.

Yakın zamanda kurulmuş olmalarına rağmen bu iki Genel Müdürlük Türkiye’de başta arazi kullanımı planlaması, arazi tahribatının önlenmesi ve dengelenmesi gibi geleceğimiz için büyük öneme sahip konularda kritik ilerlemeler kaydetmiştir. Nüfusun da artışıyla birlikte giderek azalan doğal kaynaklarımızın planlanması ve yönetilmesi konusunda öncü rol oynayan ve küresel ölçekte kabul gören politikaları ülkemize kazandıran bu kilit kurumların da Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesinin bu önemli kazanımların kaybedilmesine neden olacağından endişe etmekteyiz.

Bu bağlamda diğer önerimiz yapılacak kurumsal değişikliklerin uzun vadeli çözüm oluşturacak ve küresel gelişmelere uyumlu olarak yapılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma doğrultusunda şekillendirilmesidir. Biz aşağıda imzası bulunan Sivil Toplum Kuruluşları bu yönde yapılacak çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Girişime üye olan aşağıda isimleri bulunan sivil toplum kuruluşları (123 STK) yazıyı imzalamıştır.

1.                  Adana Gençlik Birliği Derneği

2.                  Akyaka Kent Konseyi

3.                  Alakır Kardeşliği Platformu

4.                  Aşağıçerçi Köyü Güzelleştirme Derneği

5.                  Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Bölümü

6.                  Bartın Çevre Meclisi

7.                  Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği

8.                  Bisikletliler Derneği

9.                  Bodrum Mavi Yol Girişimi

10.              Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği

11.              Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

12.              Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği

13.              Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği

14.              Çevre Hukuku Derneği

15.              Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)

16.              Çiğ Süt Üreticileri ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketicileri Grubu

17.              Datça Çevre ve Turizm Derneği

18.              Demokratik Eğitimciler Sendikası

19.              Deveciuşağı Çevre Koruma ve Kalkınma Derneği

20.              Doğa Araştırmaları Derneği

21.              Doğa Derneği

22.              Doğa Koruma Merkezi

23.              Doğa Koruma Vakfı

24.              Doğaseverler Derneği

25.              Doğa ve Çevre Vakfı

26.              Doğa ve Çevre Derneği

27.              Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği

28.              Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği

29.              Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi

30.              Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği

31.              Doğal Yaşam Derneği

32.              Doğal Yaşamı Koruma Vakfı

33.              Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği

34.              Ege Derneği

35.              Ege Orman Vakfı

36.              Ekolojik Denge Derneği

37.              Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği

38.              Ekolojik Üreticiler Derneği

39.              Ekolojik Yaşam Derneği

40.              Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği (EKOLOG)

41.              Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği

42.              Emanetçiler Derneği

43.              Ergene Platformu

44.              Eskişehir Çevre Derneği

45.              Eurosolar Türkiye

46.              Fırtına Ekoloji Grubu

47.              Good4Trust.org

48.              Gökova Akyakayı Sevenler Derneği

49.              Greenpeace Akdeniz

50.              GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi

51.              Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi

52.              Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği

53.              Hayvan Hakları Federasyonu

54.              Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği

55.              Herkes için Mimarlık

56.              İğneada Doğal Ekosistemi Koruma Derneği (İğneada Doğa Elçileri)

57.              İklim Ağı

58.              İklim İçin Gençlik Girişimi

59.              İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu

60.              İzmir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu

61.              Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği

62.              Karaburun Kent Konseyi

63.              Karaburun Yerel Fok Komitesi

64.              Karaburun Sivil İnisiyatif

65.              Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu

66.              Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği

67.              Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği

68.              Karaot Tohum Derneği

69.              Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

70.              Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği

71.              Kolaylaştırıcı Dernek

72.              Kozak Yaylası Doğal Çevreyi Koruma Kültür ve Turizm Derneği

73.              KuzeyDoğa Derneği

74.              Küre Dağları Ekoturizm Derneği

75.              Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi (KEKOOP)

76.              Küresel Denge Derneği

77.              Mezopotamya Doğa Platformu

78.              Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

79.              Muğla Barosu Çevre Komisyonu

80.              NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği

81.              Naturelife Dergisi

82.              Nilüfer Kent Konseyi

83.              ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (ODTÜ Biyogen)

84.              ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu

85.              ODTÜ Mezunları Derneği

86.              Osmaniye Çevre Platformu

87.              Proje Evi Kooperatifi

88.              Rize Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

89.              Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu

90.              Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi

91.              Slow Food Ankara Birliği

92.              Slowfood Türkiye Fırtına Vadisi Grubu

93.              Slow Food Yağmur Böreği Birliği

94.              Sualtı Araştırmaları Derneği

95.              Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği

96.              Tarımsal Kalkınma Derneği

97.              TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

98.              TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

99.              Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği

100.          Toprak Ana Platformu

101.          Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (Tüvik-Der)

102.          Türetim Ekonomisi Derneği

103.          Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu

104.          Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)

105.          Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)

106.               TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

107.          Türkiye Ormancılar Derneği

108.          Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği

109.          Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)

110.          Ulusal Genç Siyasetçiler Platformu

111.          350 Ankara

112.          Validebağ Gönüllüleri Derneği

113.          WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

114.          Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği (YADEM)

115.          Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği

116.          Yenişehir Çevre Hareketi

117.          Yeryüzüne Özgürlük Derneği

118.          Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği

119.          Yeşil Artvin Derneği

120.          Yeşil Asiler

121.          Yeşil Düşünce Derneği

122.          Yeşilist

123.          Yuva Derneği

Cumhurbaşkanlığı Makamına onaylanmak üzere sunulan Kararname Taslağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıkları olarak yeniden düzenlenmek istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

 

 

 

 

Y

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Girişime üye olan aşağıda isimleri bulunan sivil toplum kuruluşları (123 STK) yazıyı imzalamıştır.

1.                  Adana Gençlik Birliği Derneği

2.                  Akyaka Kent Konseyi

3.                  Alakır Kardeşliği Platformu

4.                  Aşağıçerçi Köyü Güzelleştirme Derneği

5.                  Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Bölümü

6.                  Bartın Çevre Meclisi

7.                  Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği

8.                  Bisikletliler Derneği

9.                  Bodrum Mavi Yol Girişimi

10.              Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği

11.              Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

12.              Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği

13.              Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği

14.              Çevre Hukuku Derneği

15.              Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)

16.              Çiğ Süt Üreticileri ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketicileri Grubu

17.              Datça Çevre ve Turizm Derneği

18.              Demokratik Eğitimciler Sendikası

19.              Deveciuşağı Çevre Koruma ve Kalkınma Derneği

20.              Doğa Araştırmaları Derneği

21.              Doğa Derneği

22.              Doğa Koruma Merkezi

23.              Doğa Koruma Vakfı

24.              Doğaseverler Derneği

25.              Doğa ve Çevre Vakfı

26.              Doğa ve Çevre Derneği

27.              Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği

28.              Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği

29.              Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi

30.              Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği

31.              Doğal Yaşam Derneği

32.              Doğal Yaşamı Koruma Vakfı

33.              Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği

34.              Ege Derneği

35.              Ege Orman Vakfı

36.              Ekolojik Denge Derneği

37.              Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği

38.              Ekolojik Üreticiler Derneği

39.              Ekolojik Yaşam Derneği

40.              Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği (EKOLOG)

41.              Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği

42.              Emanetçiler Derneği

43.              Ergene Platformu

44.              Eskişehir Çevre Derneği

45.              Eurosolar Türkiye

46.              Fırtına Ekoloji Grubu

47.              Good4Trust.org

48.              Gökova Akyakayı Sevenler Derneği

49.              Greenpeace Akdeniz

50.              GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi

51.              Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi

52.              Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği

53.              Hayvan Hakları Federasyonu

54.              Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği

55.              Herkes için Mimarlık

56.              İğneada Doğal Ekosistemi Koruma Derneği (İğneada Doğa Elçileri)

57.              İklim Ağı

58.              İklim İçin Gençlik Girişimi

59.              İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu

60.              İzmir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu

61.              Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği

62.              Karaburun Kent Konseyi

63.              Karaburun Yerel Fok Komitesi

64.              Karaburun Sivil İnisiyatif

65.              Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu

66.              Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği

67.              Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği

68.              Karaot Tohum Derneği

69.              Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

70.              Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği

71.              Kolaylaştırıcı Dernek

72.              Kozak Yaylası Doğal Çevreyi Koruma Kültür ve Turizm Derneği

73.              KuzeyDoğa Derneği

74.              Küre Dağları Ekoturizm Derneği

75.              Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi (KEKOOP)

76.              Küresel Denge Derneği

77.              Mezopotamya Doğa Platformu

78.              Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

79.              Muğla Barosu Çevre Komisyonu

80.              NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği

81.              Naturelife Dergisi

82.              Nilüfer Kent Konseyi

83.              ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (ODTÜ Biyogen)

84.              ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu

85.              ODTÜ Mezunları Derneği

86.              Osmaniye Çevre Platformu

87.              Proje Evi Kooperatifi

88.              Rize Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

89.              Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu

90.              Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi

91.              Slow Food Ankara Birliği

92.              Slowfood Türkiye Fırtına Vadisi Grubu

93.              Slow Food Yağmur Böreği Birliği

94.              Sualtı Araştırmaları Derneği

95.              Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği

96.              Tarımsal Kalkınma Derneği

97.              TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

98.              TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

99.              Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği

100.          Toprak Ana Platformu

101.          Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (Tüvik-Der)

102.          Türetim Ekonomisi Derneği

103.          Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu

104.          Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)

105.          Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)

106.               TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

107.          Türkiye Ormancılar Derneği

108.          Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği

109.          Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)

110.          Ulusal Genç Siyasetçiler Platformu

111.          350 Ankara

112.          Validebağ Gönüllüleri Derneği

113.          WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

114.          Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği (YADEM)

115.          Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği

116.          Yenişehir Çevre Hareketi

117.          Yeryüzüne Özgürlük Derneği

118.          Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği

119.          Yeşil Artvin Derneği

120.          Yeşil Asiler

121.          Yeşil Düşünce Derneği

122.          Yeşilist

123.          Yuva Derneği