Doğan: “Büyükşehir suç işliyor”

ÇEVRE DERNEĞİNDEN “SULAK ALAN MOLOZ DÖKÜM ALANI DEĞİLDİR!” AÇIKLAMASI

0
374

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Derneği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Edremit ilçesindeki sulak alanlara moloz dökerek suç işlemeye devam ettiğini öne sürdü.

Dernekten yapılan basın açıklamasında “Kuzey Ege bölgesinin önemli sulak alan ekosistemlerinden biri olan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın bir bölümü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yıldır hafriyat alanı olarak kullanılıyor.” denildi. 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na moloz döküm işleminin acilen durdurulması ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemine (SAYBİS) kayıtlı olan bu sulak alanın rehabilitasyonu için başvuruda bulunduklarını hatırlatan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Derneği Başkanı Süheyla Doğan: “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi talebimize olumsuz yanıt verirken bir yandan da yanıltıcı bilgiler vererek hukuksuzluğu devam ettiriyor.” iddiasında bulundu. 

Doğan: “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 01 Mart 2021 ve 11 Mart 2021 tarihli yazılarımıza 16 Nisan 2021 tarihinde verdiği yanıtta, kurulması planlanan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesinin (ETDİOSB) gerçekleştirilmesi için, ETDİOSB Başkanlığının talebi üzerine, söz konusu alanın gerekli dolgu, zemin sertleştirme ve tesviye işlemlerinin Başkanlıklarınca yürütüldüğünü ve işlem sonrasında ETDİOSB Başkanlığı devredileceğini belirtmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazılarında söz konusu alanın sulak alan envanterinde yer almadığını da belirtmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca verilen bu bilgi yanıltıcı olup söz konusu alan Çevre Kanunu’nda ve Sulak Alan Yönetmeliğinde yer alan tanıma göre “sulak alan” özelliklerini taşımakta ve SAYBİS’te de kayıtlı olan “Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı” sınırları içerisinde yer almaktadır. Kısaca Ramsar Sözleşmesi olarak bilinen ve ülkemizin de 1994 yılında imzaladığı Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi ve Ulusal Mevzuatımızla da korunması gereken alandır.” ifadelerini kullandı. 

Çevre Kanunun 9. Maddesi’nde “Sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz konusu alan faaliyet sahibince eski haline getirilir.” hükmünün yer aldığını hatırlatan Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin bu işlemi ivedilikle durdurması ve alanı eski haline getirmesi gerekli iken, moloz dökümüne ve alanı doldurmaya devam etmesi hem Çevre Kanunu’nun 9. maddesine hem de Sulak Alan Yönetmeliğine aykırıdır ve suç teşkil etmektedir. Bu işlem kabul edilemez. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin bu hukuksuzluğa bir an önce son vermesini, alana moloz dökümünü ve dolgu işlemini ivedilikle durdurmasını ve alanı eski haline getirmesini talep ediyor, sulak alanları korumakla yükümlü olan T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü acilen bir kez daha göreve davet ediyoruz. Bu konuda hukuki yollara başvuracağımızı bildiririz.