Pazar, Temmuz 21, 2024
Semercioglu Zeytincilik
Ana SayfaÇevreDünya Bankasından 970 milyon dolarlık yeşil kredi için onay sağlandı.

Dünya Bankasından 970 milyon dolarlık yeşil kredi için onay sağlandı.

Dünya Bankası üç ayrı proje için kredi sağlanmasını onayladı

  • Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu son üç hafta içerisinde, Türkiye’nin yeşil dönüşümüne yönelik toplam tutarı 970,09 milyon ABD Doları olan üç ayrı kredi paketine onay verdi.

Bankanın onay verdiği en büyük bütçeli proje 450 milyon ABD Doları ile “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” olurken, “Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliği İyileştirme Projesi” için de bankadan 434,7 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanacak.

Türkiye “Yeşil ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Arazi Yönetim Altyapısı” projesi için de bankadan 85,44 milyon ABD Doları tutarında kaynak sağlayacak.

Sanayinin yeşil dönüşümü hız kazanacak

Türkiye’de sanayinin sürdürülebilir ve verimli yeşil dönüşümü desteklemek adına geliştirilen Yeşil Sanayi Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülecek.

Projenin 250 milyon ABD Doları bütçeli ilk bileşeni KOSGEB, 175 milyon ABD Doları bütçeli ikinci bileşeni TÜBİTAK ve 25 milyon ABD Doları bütçeli üçüncü bileşeni Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek.

KOSGEB tarafından yürütülecek birinci bileşen ile sanayi alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve benzeri tematik alanlarda gerçekleştirilecekleri yatırımlar desteklenecek.

TÜBİTAK tarafından yürütülecek ikinci bileşen ile de yeşil teknoloji, ürün veya süreçlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilen firmaların yeşil dönüşüm süreçlerinde yol gösterecek mentörlük faaliyetleri ve ihtiyaç duydukları teknoloji tabanlı çözümlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için hibe ve geri ödenebilir finansman sağlanacak.

Yeşil Teknoloji Taksonomisi geliştirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek olan üçüncü bileşen ile de elde edilen kaynak sektör ve teknoloji bazında Sanayide Yeşil Dönüşüme ilişkin ihtiyaçları analiz etme, Yeşil Teknoloji Taksonomisini tanımlama, proje ortaklarının ve paydaşlarının kurumsal kapasitelerini geliştirme, imalat sanayinde ve alt sektörlerde sertifikalı yeşil dönüşüm uzmanları yetiştirerek imalat sektörünün kapasitesini geliştirme,

“Yeşil Sanayi İşletmesi” sertifikasyonuna yönelik altyapı tasarlama, sektörel düzeyde yeşil dönüşüm göstergeleri geliştirme ve sanayinin yeşil dönüşümünü takip eden bilgi yönetim sistemi kurma ayrı yeşil dönüşüm konusunda ulusal düzeyde farkındalık oluşturmak amaçlı faaliyetlerde kullanacak.

“Su kıtlığı ve çevre kirliliğine yönelik yatırımlar desteklenecek”

İller Bankası tarafından yürütülecek olan, 434,7 milyon ABD Doları bütçeye sahip Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliği İyileştirme Projesi ile de 1 milyondan fazla insana dokunacak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin su sıkıntısı çekilen seçili havzalarda iklim değişikliğinden kaynaklanan su kıtlığı ve çevre kirliliğine yönelik çalışmalarının desteklenmesi amacı ile geliştirilen proje kapsamında bu havzalarda sulama ve atıksu hizmetlerinin döngüselliğini ve verimliliğini arttırılması ile atık suyun yeniden kullanımına yönelik kurumsal kapasitenin ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yatırım ve çalışmalar desteklenecek.

Desteklenecek uygun altyapı yatırımları arasında atıksu toplama/taşıma sistemleri ve yağmur suyu ve drenaj sistemleri inşa, genişletme veya rehabilitasyonu ile yeni atıksu arıtma tesisleri, atıksu kolektörleri ve yeniden kullanım potansiyeli olan arıtma tesisleri inşası ve arıtılmış çıkış suyunun yeniden kullanımına imkan vermek için mevcut tesislerde üçüncül arıtma prosesleri kurulması yer alıyor.

Ayrıca, biyogaz toplama ve enerji üretim tesisleri ile işleyen ve/veya arıtmadan çıkan çamurun çevresel, tarımsal ve endüstriyel amaçlı ürün olarak kullanımına olanak sağlayan çamur işleme proseslerine sahip atık arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi ve güçlendirilmesi ile mevcut tesislerde arıtılan çıkış suyunun yeniden kullanılmasına olanak sağlayan üçüncül arıtma tesisleri kurulması da destek sağlayacak yatırımlar arasında olacak.

“Proje 1 milyondan fazla insana dokunacak”

Dünya Bankası’ndan proje ile ilgili yapılan açıklamada Türkiye’nin su stresi yaşayan bir ülke olduğuna vurgu yapılırken, iklim değişikliği ile artan şehirleşme ve ekonomik faaliyetlerin su güvenliği bakımından zaten yüksek olan riskleri daha da arttırdığını ve halihazırda Türkiye’deki 25 nehir havzasının üçte ikisinden fazlasının su kıtlığı ile karşı karşıya olduğunun altı çizildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin göllerinin üçte birinin ve nehirlerinin yarısı kadarının özellikle belediye atıksularından ve gübre ve zirai ilaçlar gibi tarımsal yüzey akışlarından kaynaklı fosfor ve azot olmak üzere “yüksek derecede” kirliliğe maruz kaldığına vurgu yapıldı.

KAYNAK : https://yesilekonomi.com/turkiye-970-milyon-dolarlik-yesil-kredi-icin-onay-sagladi/

HABER : BÜLENT ÖZGEN

RELATED ARTICLES
- Advertisment - YURT LOJİSTİK Gazete

Most Popular

Recent Comments