Home Çevre Zeytinlikler İmara açılıyor !

Zeytinlikler İmara açılıyor !

0
56

Zeytinlik sahaları madencilik faaliyetlerine açmak için Madencilik Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğin yayınlamasıyla, hep birlikte sürdürdüğümüz kampanyamızla birlikte kamuoyunda ciddi bir tepki ortaya çıktı; birçok kişi, çiftçi/tarım örgütleri ve sivil toplum kuruluşları davalar açtı.  Açılan bu davalar sonucunda Danıştay 8.Dairesi’nce, değişiklik yapan yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Çevre Hakkıyla İlgili Davalarda Ortak Menfaate Dair Emsal Karar

Bu davalardan bir tanesi de 9 dernek, 7 kooperatif ve 11 gerçek kişi adına açılan davaydı. Fakat Danıştay 8.Dairesi açılan bu davada davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak(ortaklık) bulunmadığı gerekçesiyle, her bir davacı tarafından ayrı ayrı dava açılmak üzere dava dilekçesinin reddine karar verdi. Bu karar aslında Türkiye’nin herhangi bir yerinde iki kişinin bir araya gelip de çevre, doğa ve insan hakları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren konularda, birlikte dava açamaz hale gelmesi anlamına geliyordu.

Haber : Bülent ÖZGEN