ALS hastalığına çözüm buldu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde özel bir hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan Kamil Teker, bazı ilaçların ALS hastalığını ilk evrelerinde tedavi ettiğini belirledi. Teker, bu konuda bir tez hazırlayarak üniversitelere sundu.

0
626
KABOTAJ Kurtuluş

10 yıldır tamamlayıcı ve yenileyici tıp ile ilgili eğitimler alan çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Kamil Teker, nörolojik rahatsızlıklardan birisi olan Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığının tedavi yöntemini bulduğunu açıkladı. Bu konuda bir de tez hazırlayan Teker, bu çalışmasını iki ayrı üniversiteye de gönderdi.

Yaptığı araştırmalar ve çalışmalar hakkında gazetecilere açıklama yapan Dr. Teker, “10 yıllık eğitimlerin neticesinde belli bir bilgi birikiminden sonra şimdi daha çok kronik hastalıkların tedavisine yönelik çalışıyorum. Birkaç yıldır teorik olarak düşündüğüm Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığının tedavisi ve Parkinson hastalığının tedavisine yönelik bir hipotezim vardı. Bu hipotezi bilimsel verilerle destekleyecek şekilde bir tez yazdım. Bu tezin sahada artık hastalar üzerinde uygulanarak bu hastalıktan dolayı mustarip olan insanların bu hastalıktan kurtulması için büyük bir umut ve büyük bir müjde olarak duyurmak istiyorum.” dedi.

Özellikle nörodejenatif hastalıklar olarak tabir edilen kronik hastalıkların bakteri, virüs, mantar enfeksiyonlarının yanı sıra prion denilen enfeksiyonlar olduğunu ifade eden Teker, “Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) ve Parkinson hastalıklarının bir prion enfeksiyonu olduğu yönünde literatürde çalışmalarda var. Bir prion enfeksiyonu olduğu kanaatine vararak bunun tedavisiyle ilgili olarak gerek prion enfeksiyonu tedavisi gerek hastalığın neticesinde ortaya çıkan sıkıntılarını bertaraf edecek, düzeltecek bir reçete hazırladım. Bu reçetenin uygun olduğunu bilimsel literatürü tarayarak uygun kanıtlarla bunu destekleyerek tez yazdım.” diye konuştu.

ALS ve Parkinson hastalıklarının tedavisi için farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan mevcut ilaçlardan iyi geldiğini belirlediğini kaydeden Teker, “Yeni bir ilaç bulmadım. Var olan ilaçların etki mekanizmaları üzerinde düşünerek bu ilaçların bu hastalıkta kullanılabileceğiyle ilgili olarak bir kanaate vardım. Bunu destekleyecek şekilde bunların literatür taramalarıyla destekleyecek şekilde tez haline getirip üniversitelere sundum. Yeni bir ilaç keşfetmediğim için haki hazırda var olan ilaçlar üzerinden düşündüğümüzde bu ilaçlar çeşitli hastalıklarda kullanılabiliyor. Bu ilaçların yan etkileri, ilaçların farmakokinetk etkileri ortada, biliniyor. Bunların uygulanmasıyla ilgili olarak bu hastalarda hiçbir sakıncanın olmadığını göstererek bunu destekleyerek tezleri ve genel tezimi destekleyecek şekilde yazdım.” İfadesini kullandı.