Diyarbakır Kent Ormanı, Konut Alanı Olarak Belirlendi

0
309
KABOTAJ Kurtuluş

Diyarbakır’da ki, Kent Ormanı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konut alanı olarak belirlendiği açıklandı.

Yeşil alan olarak planlanan, Kent Ormanı’nın konut alanı olarak belirlenmesine ilişkin Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama da İdare Mahkemesi nezdinde dava açtıklarını, konunun yasal takipçisi olacaklarını, kentin yeşil alanlarının yok edilmesine müsaade etmeyeceklerini duyurdular.

“YAŞAM HAKKINA AYKIRIDIR”

Kent Ormanı’nın Diyarbakır’ın adeta akciğeri, ana arterlerinin ve bulvarların ise bir nevi damar görevi görmekte olduğunu belirtildiği açıklamada şöyle denildi:  “Mevcut imar planlarında yeşil alan olan Kent Ormanının konut alanına dönüştürülmesi, imar planı bütünlüğünü bozduğu gibi kentin yeşil alan ihtiyacına ve kentte yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına açıkça aykırıdır.

Çevre Kanunu, İmar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanılarak yapılan imar planlarıyla getirilen düzenlemeler, sağlıklı yaşam çevrelerinin oluşturulması amacıyla belirlenmiş standartlar ve kurallar olup yapılaşmaya uygun olmayan bir alanı “Yapı Rezerv Alanı” olarak belirlemek, sağlıklı bir yaşam ve dengeli bir çevre oluşturma ilkesine açıkça aykırıdır.”

“OLUMSUZ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKARACAKTIR”

Konunun birinci dereceden muhatabı olan; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve ildeki vatandaşların görüşlerinin alınmamasının ‘isabetsiz karar’ olarak nitelendiği açıklama şöyle devam etti: “Yeşil alanların ekolojik, sosyal, ekonomik ve fiziksel yönden birçok işlevinin olduğu açık olduğu halde tüm bu işlevlerin yok sayılması suretiyle yeşil alanların konut alanına çevrilmesine imkan verilmesi doğru değildir.

İlimizde kişi başına düşen yeşil alan oranının ortalamanın çok çok altında olduğu açıkken mevcut yeşil alanların da “Yapı Rezerv Alanı” gerekçesiyle ortadan kaldırılmasının toplum ve çevre sağlığı açısından çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkaracağı kuşkusuzdur. Geleceğin kentlerinin daha sağlıklı yaşanabilir yerler olabilmesi için kentlerde daha fazla yeşil alanlara gereksinim duyulduğu açıktır. Artık yeşil alanların eksikliğinin insanların yaşamını tehdit ettiği bilimsel olarak ortaya konmuş bir gerçektir.

Bu kapsamda mevcut yeşil alanların daha sıkı korunması ve kentte yaşayan nüfus başına düşen yeşil alan oranının artırılması gerekirken aksi yöndeki bu karar hukuka uygun değildir. Bu çerçevede; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan Kent Ormanının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin karar; hukuka, imar planlarına, şehircilik ve planlama ilkelerine, kamu yararına, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına açıkça aykırı olduğundan yetkilileri ve ilgilileri bir an önce bu yanlış karardan dönmeye davet ediyoruz.

KAYNAK : https://www.evrensel.net/haber/378932/diyarbakir-kent-ormani-konut-alani-olarak-belirlendi-(Diyarbakır/EVRENSEL)

BÜLENT ÖZGEN-HABER MERKEZİ