Doğa Mücadelesin de Mutlu Son

0
159
KABOTAJ Kurtuluş

Orhan Kandemir Densan Madencilik tarafından Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Altınova Mahallesi, deniz açıklarında MİGEM tarafından verilen 3361056 Erişim No’lu IV. Grup, (yeni müracaat )denizde yer alan saha içinde 1608,33 ha alanın 23.66 Ha kısmında Metalik maden Demir cevherinin arama ve çıkarma yapılacağını Balıkesir il Çevre ve Şehircilik Md.lüğünün sitesinde 01.11.2017 tarihinde çed süreceğinin başladığı yayınlanmıştır.

Ayvalık Tabiat Parkı’nda SİT derecelerinin düşürülmesi, Karaayıt’ta demir madeni, Tıfıllar köyünde altın arama çalışması gibi projelere karşı çevre mücadelesi verilen Ayvalık’ta rantçılar, şimdi de gözlerini denize dikti.

13 kilometrelik kumsalı, bereketli toprakları ve zengin kültürel birikimi öne çıkan Ayvalık’a bağlı Altınova mahallesinde, özel bir şirketin denizden metalik maden arama- çıkarma projesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yaptığı ortaya çıktı. Türkiye Tabiat Derneği Temsilcisi Bülent Özgen’in kamuoyuna duyurduğu talan projesi, Ayvalıklıları ayaklandırdı.

Maden şirketlerinin son hedefi altın renkli kumsalıyla, eşsiz deniziyle, bereketli topraklarıyla Ayvalık’ın gözbebeği olan Altınova, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1 Kasım 2017 tarihli duyurusundan sonra DERSAN MADENCİLİK ( Orhan Kandemir ) adlı bir şirket, Altınova sahillerinde DENİZDEN METALİK MADEN ARAMA-ÇIKARMA projesinde,  1608 hektarlık ruhsatlı alanda DEMİR madeni arama-çıkarma  izin talebinde bulundu.

 Projede, Altınova sahillerinde, yazlık sitelerin ve evlerin yer aldığı kıyılarda, tüm sahili kuşatan 1608 hektarlık ruhsatlı alanda DEMİR madeni arama-çıkarma izni talep ediliyor. Bölgede kurulacak olan iki seperatörle günde 300, yılda 90,000 ton deniz kumunun işleneceği belirtiliyor.

Ayvalık Tabiat Platformu ; gerek bu şirketin gerçekleştirmek istediği projenin, gerekse yeni saldırılarla karşımıza çıkan tüm şirketlerin, taleplerin ve projelerin takipçisi olacağını herkese ilan etti. Yeşili, denizi,  ve yaşam alanlarını teslim etmemek için o günden sonra vazgeçilemez olan doğa mücadelesine  başladı.

3Kasım 2017 tarihinde yayınlanan Evrensel Gazetesine  Ayvalık Tabiat Platformun yaptığı açıklamada;  dağlar ve derelerden sonra sıranın denizlere geldiğine dikkat çekti. “Adım attığımız her yerde, dağımızda, vadimizde, köyümüzde, akarsuyumuzda, sermayenin bitmek tükenmek bilmez talepleriyle ve projeleriyle karşılaşıyoruz denilen açıklamada “Altınova’da, hem de denizde böyle bir madencilik faaliyetine göz yummamız, razı olmamız düşünülemez” denildi.

8 Kasım 2017  Gazeteci Oya UĞRAL da  yaptığı haberde;  Ayvalık Tabiat Platformun, gerek yaşadığımız bölgede, gerek ülkemizde vahşi madenciliğin yarattığı yıkımlar ortadayken, hem de yanı başımızda, hem de Altınova’da, hem de denizde böyle bir madencilik faaliyetine göz yummamız, razı olmamız düşünülemez. gerek bu şirketin gerçekleştirmek istediği projenin, gerekse yeni saldırılarla karşımıza çıkan tüm şirketlerin, taleplerin ve projelerin takipçisi olacağız. Yeşilimizi, denizimizi, yaşam alanlarımızı teslim etmeyeceğiz. “sözlerine haber verdi.

Her bu çevre olayında olduğu gibi herzaman ,işi mutfağında olan Ayvalık Tabiat Platformu;  “Denizimizde Maden aramanızı ve ışıklar sahilimizi katletmenizi istemiyoruz. Türkiye’yi, Ege’yi, denizi, tabiatı seven yaşam dostları, gelin hep birlikte imza kampanyasını destekleyelim geleceğimize sahip çıkalım.” Diyerek kamuoyu yaratmak amacıyla imza kampanyası düzenledi.3459 tane imza toplanarak körfez bölgesinde kamuoyu yaratıldı.

Altınova Denizinden maden çıkartılması için düzenlenen Halkı Bilgilendirme toplantısında; Bülent Özgen,denizde maden sondajının sualtı biyoçeşitliliğine önemli zararlar vereceğine dikkat çekerken,“Bilgi kirliliğini önlemek lazım. ÇED dosyasını bakanlığa vermişler ve eksiklikler olduğu için ÇED dosyasını geri çevirmişler. Daha ÇED Süreci başlamadı. Üniversitedeki Akademisyen tanıdığımdan buradaki madenin ekosisteme zarar vereceğine yönelik rapor aldım. Ayvalık’taki tüm yaşam savunucuları hep birlikte çalışıyoruz ve maden şirketine pabuç bırakmayacağız”dedi.

2017 Yılında sahilde oluşturulan insan zincirinde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise,“Densa adındaki bir maden şirketi demiş ki; Altınova’nın bu güzel denizine, sahilinde maden var. Burada önce gizli gizli çalışma yapmışlar. Sonra demişler ki demir madeni var. Demir madenini suyun altından 3-4 metre kazıyalım ve mıknatısla çekip demir madenini çıkaralım. Ya kardeşim, burada bir kere bir hayat var. Türkiye’nin en güzel balıkları, en güzel su altı yaşamı burada. Bulamadınız mı başka yer, geldiniz maden için Altınova’ya. Binlerce insan yıllardır burada yaşamını sürdürüyor, tatilini yapıyorlar. Doğal yaşama saygılı olarak yaşıyor.

Burada insanlarımız doğal yaşamlar bir hayat sürüyor. Denize giriyor, balıkçılar ekmek parasını kazanıyorlar. Siz şimdi burayı katledip gideceksiniz, buranın enkazını bu insanlara vereceksiniz, böyle şey olmaz” dedi. Başkan Gençer, bölgenin haritasını göstererek yapılacak çalışmanın tüm Altınova sahilini kapsadığını söyledi. Bölgeye dalgıçların geldiğini ve araştırma yaptığını ifade eden Başkan Gençer’in, “Burada amforalar ve batıklar bulundu. Acaba diyorum.

Bu batıkları bizden önce öğrendikleri için o kazmak istedikleri o batıklar mı diye düşünüyor insan. Bu maden olayına hep beraber “hayır” diyoruz. Bize rağmen kimse burada altın arayamaz.”dedi.Sözlerini ; Altınova denizinin kimseye talan ettirilmeyeceğini ve rantçılara asla boyun eğmeyeceklerini diyerek noktaladı.

Bir yandan da Ayvalık’ta  çevre örgütlerinden kurulu bir komisyon kuruldu.Böylelikle  doğa için  bilinçli mücadele yapılmaya başlanıldı.

Yapılan bu  mücadele  ; Aksaray Ünv. jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Hidrojeoloji ABD Başkanı Doç.Dr. M. Murat Kavurmacı’ nın 13 Kasım  2017 ve 27.08.2018 tarihli rapor,Türkiye Tabiatını Koruma Derneği T.T.K.D. Bilim Danışmanı SDÜ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Em. Öğretim Üyesi EROL KESİCİ’nin ve Ege Ünv.sinin 4.12.2017 tarihli raporlarıyla bilimsel boyut kazanmış oldu.

Aksaray Ünv.; 13 Kasım 2017 tarihinde Kısaca : Özetle ; Ruhsat sahalarında bulunan canlı popülasyonunun varlığı ve işlem sonrası gelişecek değişimler dosyada bulunmamaktadır. Bölgenin hidrojeolojik yapısı, özellikleri işlem sonrası gelişecek değişimler dosyanın diğer bir önemli eksiğidir.

Hazırlanan projenin ruhsat sahası ve çevresi için gerekli risk analizleri yapılmamış, dosyada verilen çevresel riskler ise genel teorik bilgilere dayandırılmıştır. Deniz tabanından alınarak işlenecek malzemenin mühendislik özelliklerinin hiçbirisi belirlenmemiş, işlem sonrasında malzemede oluşacak değişimler tespit edilmemiştir.

İşletme sırasında oluşacak gürültü seviyesinin ve deniz tabanından malzeme çekilmesi sırasında deniz tabanında yaşayan canlıların etkilenmemesi mümkün değildir. Çekilecek malzeme ile birlikte deniz tabanında yaşayan canlılarda seperatörlerin içerisine çekilecek ve ayrıştırılacaktır.

27.08.2018 Tarihindeki raporda ise özetle;

a. Hazırlanan ÇED dosyasının 5. sayfasında (PDF dosyasının 17. sayfasında) belirtildiği üzere, ilgili ruhsat sahibi firma tarafından deniz içerisinde rezerv tespitine yönelik hiçbir çalışma yapılmamıştır. ÇED sürecinin tamamlanmasının ardından maden arama çalışmalarına başlanacağı ifade edilmiştir.

b. ÇED dosyasından da açıkca görüldüğü üzere söz konusu cevher veya madenin varlığına yönelik bilimsel çalışmalar ve analizler gerçekleştirilmemiş onun yerine gözlemsel deneyimlerle ÇED başvurusu yapılmıştır.

c. İlgili firma tarafından hazırlanan dosyada işlemler sırasında “kırma işlemi yapılmayacak” şeklinde verilen beyanat gerçeği yansıtmamaktadır. Zenginleştirme tesisinin dört tamburlu manyetik ayırıcı ile yapılacağını belirtmiştir.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği T.T.K.D. Bilim Danışmanı SDÜ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Em. Öğretim Üyesi EROL KESİCİ görüşü :

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Altınova Mahallesi, Deniz açıklarında denizde yer alan saha içinde 1608,33 ha alanın 23,66 Ha kısmında planlanan Metalik maden -Demir- arama ve çıkarmasının sakıncaları hakkındaki görüşü özetle ;

Bu tür çalışmalarda arama ve çıkarma yapılacak yerin ekolojik çeşitliliği, sahanın doğal yapısı ve peyzajı gözardı edilmemelidir.. Turizm bakımından da çok değerli olan bu alanlarda ekolojinin ekonomiye getirisi ve sürekliliği bu tür Metalik Maden çıkarımından çok daha önemli/değerlidir.

Yaşamsal döngünün devamlılığı ve ekonomik kazançların da sürekliliği için ; Ekolojinin Ekonominin gerisinde( Ekolojik ayak izi ) olmamalı ve gelecek kuşaklar için; yok edilen kısa zaman için elde edilecek kazanç değil, milyonlarca yılda oluşan/ süregelen ekolojik kaynakların korunması önemlidir. Bunun için de doğadan yararlanmada kar zar hesaplarında daima ekolojik kayıplar(zararlar) kesinlikle olmamalıdır.

İnsan faaliyetleri kıyı ve deniz ekosistemlerinde daha önce görülmemiş çevresel değişikliklere neden olurken, projede belirtilen işlemlerin bu kıyılarda uygulanmamasının kıyı ekosistemine zarar vermemesinin mümkün olmadığı gibi, denizlerin; en dingin ve zengin yaşam alanı olan bu yaşam alanlarında ; yaşamın sürekliliğinin, suyun kalitesinin ve kıyısal yaşamda yer alan değerli habitatların kaybolması ve bozulmaması beklenemez.

Bu tür alanlarımızın korunması, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, ekolojik ve ekonomik kayıplar göz ardı edilmeden, günlük ihtiyaçlar yerine , ekolojik çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığının sürekliliği sağlanmalıdır. Bunun sağlanması, insanları elindedir; tüm yaşam ortamlarındaki döngü bir bütünlük, pazıldaki (yapboz) parça kayıpsızlığı ve yaşamın döngüsü kayıplara engele uğratılmamalıdır.

 Kıyı Erozyonu :

Doç.Dr.Murat KAVURMACI Hocamın 13 Kasım 201 tarihli raporunun 3 ncü sayfasında belirtildiği üzere,Altınova kıyı kesiminde yaklaşık 30 yıldır kıyı erozyonu yaklaşık 4000 dönüm arazinin sular altında kalmasına yol açmıştır.Kıyı erozyonunu önlemek amacıyla deniz sahanlığında inşa edilen 59 adet dalga kıran tehlikenin açıkça boyutunu ortaya koymaktadır.Ruhsat sahası bölge kıyı erozyonu etki alanındadır.

Ayvalık ve Balıkesir Büyükşehir Belediye’lerinin Belediye Meclis Kararları :

Orhan Kandemir Densan Madencilik tarafından Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Altınova Mahallesi, deniz açıklarında MİGEM tarafından verilen 3361056 Erişim No’lu IV. Grup, denizde yer alan saha içinde 1608,33 ha alanın 23.66 Ha kısmında Metalik maden Demir cevherinin arama talebine ait Ayvalık ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclislerine ilişkin “Belediye Meclis Kararları” 01.06.2020 tarihli dilekçeler de  sunulmuştur.Görüldüğü üzere Hem Ayvalik ve Balıkesir halkı da bu olaya karşıdır.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği ;Çed dosyasındaki Kuzey Deniz Saha K.lığının 11 Kasım 2019 tarihli yazısına istinaden 21.07.2020 tarihinde aşağıdaki konularda  yazılı müracaat edilmiş olup :

a. Demir cevherinin arama faaliyetinin büyük bölümünün,ER:3361056 no.lu arama ruhsatında olduğu, ER:3371984 saha ile görüş belirtilmediği,

b. Yazının 6 ncı maddesinde; muhtemel rezerv alanının büyük eksereyetini “deniz çayırlarını”kapsadığı,

c. Alınan kum örneklerinin petrografik analizlerinde ,demir cevheri oranının düşük tenörlü( %5’in altında) olduğu,

d. Faaliyetler neticesinde bölge de ve kıyı şeridinde oluşabilecek  olası stabile sorunları ile derinlik değişimleri ve bunların kıyı erozyona etkilerinin dikkate alınmasının belirtildiği ÇED dosyasının tetkik ederken tespit edilerek i,Kuzey Deniz Saha K.lığına 21.07.2020 tarihinde başvurularak teferruatlı bilgi istenilmiştir.

Gerek şirketin İl Çevre ve Şehircilik Md.lüğüne,gerek İDK süreçlerinde;

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği  ; 05.10.2018,01.06.2020,29.07.2020 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına,Kültür ve Turizm Bakanlığına 19.02.2018 tarihinde ,TAEK(TürkiyeAtom Enerji Kurumu)30.09.2018 tarihinde,CİMER(BİMER)’e 05/12/2017,19.02.2018 tarihlerinde konu ile ilgili başvurular yapıldı.

Şirketin Eski ortağı Çağatay KÖSE’nin kuşkusuz bugünkü başarıda kuşkusuz payı da bulunmaktadır.Dalış yerlerini tarif etmiş,bölge haritasını ve İTÜ.de yapılan analizlerin örneklerini vererek bilinçlenmemizi sağlamıştır.Elinden geldiği kadarı bizlere yardım etmiştir.

Hafta Snu En mutlu Haber

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ankara’da yürüttükleri çalışma programı dahilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerçekleştirilen temasların sonucunda mutlu haberi aldıklarını söyledi. Başkanı Ergin, ”Altınova demir madeni arama dosyasına yaptığımız itirazlarımız kabul edildi. Altınova ‘Demir Madeni’ dosyası lehimize tamamıyla kapandı, arama yapacak olan şirketin başvurusu reddedildi. Bu hafta sonu aldığımız en mutlu ve keyifli haberi Ayvalıklı hemşehrilerim ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Sivil Toplum Örgütlerine Teşekkür

Denizden demir madeni çıkarılmasının gündeme gelmesiyle birlikte tepkilerini dile getiren sivil toplum örgütlerine destekleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Ergin, “Bu kapsamda yan yana gelen Ayvalık Kent Konseyi, Ayvalık Tabiat Platformu, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği, Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine, üyelerine ve tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HABER : BÜLENT ÖZGEN