Görüntülü Haber -Ayvalık Unesco Dünya Miras Alanı Onaylandı

0
776
KABOTAJ Kurtuluş

4-5-6 ARALIK 2015 Tarihinde “UNESCO DÜNYA MİRAS YOLUNDA AYVALIK” çalıştayı ile başlanan,08.02.2016 tarihinde ki başvuruyla ivme kazanan  mutlu yolculuk ,Ayvalık Yönetim Planının  Kültür ve Turizm Bakanlığınca 02.03.2019 tarihinde onaylanmasıyla yeni bir süreçe,yeni bir döneme  girmiştir. “Endüstriyel Peyzaj” başlığı taşıyan alanının 3/4’lük bölümünü Ayvalık İlçemizde yer alan zeytinlik alanlar/zeytin ormanları oluşturmaktadır.

Ayvalık Belediye Başkanlığınca hazırlanan Aday dosyasında da belirttildiği  üzere  hedefimiz endüstriye yön veren Ayvalık’ı dünyada eşsiz kılan bu endüstri bileşenlerinin en önemli öğesi doğal alanlarımızı oluşturan zeytinliklerin/zeytin ormanlarının yönetim planında ve daha da önemlisi dünya miras alanında yer almasıdır.

Unesco Dünya Miras Listesi’nde, yer alan Ayvalık yönetim planının hazırlanması için, Bakanlık ile Ayvalık Belediye Başkanlığınca 02.04.2018 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren protokol kapsamında ,15-18 Ekim 2018 tarihinde  arazi çalışması ve koordinasyon toplantısı yapılmıştır.2863 sayılı kanun’nun 3.maddesi (a) fıkrası 10.bendi doğrultusunda Ayvalık Yönetim Planının onaylandığı 02.03.2019 tarihinde bildirilmiştir.

Tehditler:
Tüm bu olağanüstü niteliklerine rağmen Ayvalık ve onu oluşturan doğal ve yapılı çevre ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Madra Dağı, Gömeç ve Altınova ile sınırlanan bu özgül coğrafya, küresel ısınmadan, içinde ve çeperinde gelişmiş ve gelişmekte olan büyük ölçekli devlet yatırımları ve yaygınlaşan ikinci konut uygulamalarının baskısı altındadır.

Bunlar:
• 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un değiştirilmesi tehdidi, zeytin ağacının/ politikalarının devlet tarafından benimsenmesi/ sahiplenilmesi
• Yakın çevrede oluşan madencilik (Kaz / Madra dağlarındaki altın arama faaliyetleri) ve baraj / santral yapımları (zeytin bitini yiyen yarasaların doğal mağaralarının doldurularak buradaki dengenin bozulması) ile ilgili müdahaleler,
• Doğal çevrenin tahribi, bilinçsiz avlanma, deniz dibindeki kızıl mercanlar (Paramuricea clavata), taş mercanlar (Cladocora caespitosa) v.b. türlerin 31 avlanma sırasında tahrip edilmesi,
• Özellikle evsel atıklardan üreyen deniz kirliliği, çevre atıkları nedeni ile oluşan ötrofikasyon nedeni ile deniz çayırlarının (Posidonia Oceanica) tahrip olma olasılığı,
• Zeytinle alakalı gelenek ve mimarinin doğru korunamaması, eski dokunun yazlık kullanıma bağlı olarak uzun süreli boş kalması (hayalet şehir olma tehdidi) ve eski dokuda yaşanan “gentrification ”. 32
• Küresel ısınma (yağış ve rüzgar düzeninin bozulması, kuzey rüzgarının yerine hâkim rüzgar yönünün değişmesi)

 

Başta Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Rahmi GENCER  ve Yalın TÜZMEN olmak üzere, emeği geçen herkese  ayrı ayrı  tekrar teşekkür ederim.Bütün STK.lar ve  çevre dernekleri  ile herkese düşen görev aşağıda belirtilen tehditleri gidermek  ve fırsat vermemek olmalıdır.

Hedefimiz ; Mutlu sonuca ulaşmak üzere  Ayvalığın menfaatleri konusunda  hep birlikte hareket etmek  olmalıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ; Alan kılavuzun ataması yapıldıktan sonra toplantılara başlanılacaktır.

BÜLENT ÖZGEN-HABER MERKEZİ