Kızıl Mercanlar Koruma Altında Projesinde Ortak Olarak Ayvalıklı STK.lar Yok Sayıldı

0
305
KABOTAJ KABOTAJ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ; 27 ŞUBAT 2019  Cunda Turizm  Uygulama Otelinde  “KIZIL MERCANLAR KORUMA ALTINDA “  koruma ve tonozlama proje toplantısı yapıldı.Bu toplantının en ilginç noktası söz konusu projede Ayvalık’tan hiçbir çevre derneği ,dalış okulu ,su ürünleri kooperatifi ve diğer STK.nın olmayışıdır.

Proje ortağı olarak ,Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir İl Tarım Md.lüğü,Balıkesir Üniversitesi ve Bayramiç ilçesinde faaliyet gösteren Agrida Derneği.Ne güzel değilmi?Ayvalık’tan kimse yok.

Öncelikle ifade etmem gerekirse,işin bilimselliği ayrı bir konu.Öteki taraftan Ayvalık’taki STK.lar konu mankeni konumunda  bırakıldı.Her ne kadar öyle değil denilse de net pozisyon budur.Bu bizler için onur kırıcıdır.Ayvalık ve Ayvalıklılar bunu hak etmiyor.

Biz Ayvalıklılar kendi değerlerimize sahip çıkmasını biliriz. Devlet yetkililerin dışında da kimseye de ihtiyacımız yoktur.

“Kırmızı mercan koruma altında” projesinin 31 Mart 2019 tarihinden sonra gündeme gelmesi,yanlış önlemeleri açısından daha uygun olurdu.

Yaptığım araştırma da;Teklifin İl Tarım Md.lüğünden Balıkesir Belediye Başkanlığına geldiği, Balıkesir Belediye Bşk.lığının Argida Derneği ile başka bir işin yürütülmesi nedeniyle bu derneğin devreye girdiği bilgisi iletildi. Balıkesir Belediye Başkanlığının nasıl toplantı için Ayvalık’taki STK.lara çağrı yaptı ise proje ortağı için de teklif etmesi yakışırdı.

PROJENİN BİLİMSEL  YÖNÜ   :

Her ne kadar AYVALIK’taki  STK.lar  da proje için UNDP’ye  başvurabilirdi  denilse de,başvurmama nedeni ; projeden haberi olmadığı için değil; aşağıda belirtilen nedenlerden dolayıdır.

– 2009-2014 yılları arasında, Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (TVKGM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP Türkiye) tarafından, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ortaklığında,

 

– Sualtı Araştırmaları Derneği’nin işbirliği ile yapılmıştır.

– Bu proje ;

(1)Fethiye-Göcek ÖÇKB (2)Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB (3)Datça-Bozburun ÖÇKB  (4) Gökova ÖÇKB  (5) Foça ÖÇKB  (6) Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda yürütülmüştür.

– Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği olarak ; 18.02.2016,20.06.2018,06.01.2019 tarihndeki dilekçelere karşı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04.03.2016 ,Tarım ve Orman Bakanlığının 11.07.2018 tarihlerinde,Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel MD.lüğünün 20.03.2018, Tarım ve Orman Bakanlığı II.Bölge Md.lüğü Balıkesir Şube Md.lüğünün 19.11.2018 ve 06.12.2018 tarihli  cevabi yazılarla konu çok yakından takip edilmektedir.

“Kırmızı Mercanlar(Corallium rubrum) dünyada  en fazla Akdeniz’de ve Ülkemizde ise en yoğun olarak Balıkesir İli,Ayvalık bölgesinde olduğu bildirilmiştir.

– Ayvalık Tabiat Platformun çeşitli tarihlerdeki bildirileri ve yıllardır verdiği mücadeler, Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneğinin yaptığı toplantılar, Dalış kulüpleri, tekneler , gezi tekne kooperatifleri , denizel ekosisteminin yok olmaması için verilen mücadeler  ile diğer tüm dernekler ,27.02.2019 Tarihindeki  toplantıdan da önce farkındalık etkinlikleri yapılıyordu.

Böylesi büyük bir projeden ;  Kırmızı Mercanları Koruyalım proje ortaklarının haberlerinin olmaması düşündürücüdür.Olsaydı 2009-2014 yılları arasındaki yapılan proje baz alınırdı.

Kısacası Ayvalıklı tüm STK.lar ;  bu işin bilincinde olup Birleşmiş Milletlerin  iştiraki ile 2009-2014 yılları arasında icra edilen 6 milyon dolar bütçeli projenin, Proje ortağı Bakanlıkların aşağıda belirtilen  final sonuç raporunun hayata geçmesini yıllardan beri beklemektedir.

  • Tabiat Parkı’nın sınırlarının koordinat verilerek yeniden düzenlenmesi ve mevcut sınırları dışında kalan mercan yataklarının Tabiat Parkı’na dahil edilmesi.
  • Tabiat Parkı sınırları dahilinde daha kapsamlı ve uzun süreli biyolojik çeşitlilik çalışmalarının ve oşinografi k analizlerin yapılması.
  • Tabiat Parkı’nda doğal denizel yapıyı korumayı hedefleyen bir yönetim planı oluşturularak insan faaliyetlerinin bu plana göre düzenlenmesi.
  • Tabiat Parkı’nın biyolojik çeşitliliğinin ve yöre kıyı balıkçılığının durumunun gözlenebilmesi için “İzleme Projesi” oluşturulması
  • Tur tekneleri tarafından sıkça kullanılan koylara şamandıra sisteminin getirilmesi gibi projenin sonuçlarının yapılmasını beklemektedir.

ARITMA TESİSİNİN ÇALIŞMAMASI VE KANALİZASYONUN DERİN DENİZ  DEŞARLA VERİLMESİ

Balıkesir İli,Ayvalık ilçesinde bulunan arıtma tesisi alacak-verecek nedeniyle çalıştırılmamakta, kanalizasyon denize akmaktadır.Bu durum halk sağlığını ve denizin ekosistemini bozmaktadır.

1Kasım 2016 tarihinden itibaren kanalizasyon denize bırakılmaktadır.Ancak su ve atık su bedelleri ise alınmaya devam  edilmektedir.Arıtma tesisinin faturası doğaya ve halka çıkmaktadır.Bildiğim kadarı ile arıtılmış atık suların derin deniz deşarj sistemi ile bırakılması esastır.Mevcut uygulama da arıtılmadan derin deniz deşarj sistemi uygulanmaktadır.

Ayvalığın kanalizasyon sorunu halledilmeden ,2009-2014 yıllarında yukarıda sunulan projenin gereği yapılmadan mercanları nasıl  koruyacağız?

BÜLENT ÖZGEN-HABER MERKEZİ