Küresel Fosfor Kirliliği

0
545
KABOTAJ Kurtuluş

Mekonnen ve Hoesktra  adlı bilimcilerin , “Water Resources Research” adlı dergide  yayımladıkları bulgular, dünyanın  tatlı su ekosistemlerinin alarm verdiğini ortaya koyuyor.

 

 

 

Dünyadaki tatlı su kaynaklarının  yüzde 38’i hali hazırda  aşırı fosfor zenginliği nedeniyle, toksik alg patlaması nın tehdidi altında.Alg patlamaları içme suyunun kaynaklarının yanısıra tatlı su  ekosistemlerini de tahrip ediyor.

Dünyada Atmosferdeki fosfor (P)  miktarı oldukça az; çoğunlukla minarel halinde karalarda bulunur, çözünme ve parçalanma yoluyla  okyanuslara kadar ulaşabilir.Toprakta bitkilerin kullanabileceği fosfor  miktarı da kısıtlı; zira çözünmeyen  bir biçimde  kayalarda  hapis olmuş durumda.Toprak’ta fosfor eksikliğini gidermek için  çoğunlukla  endüstri kaynaklı  gübreler  bitki besleme de kullanılır.Bitkiler  o yıl içerisinde  verilen fosforu tüketirken  kalanı “artık fosfor” olarak toprakta birikir.

“Artık fosfor” az bir kısmı  fosfat biçimde  suda çözünürken  bunun yüzde 70-95’lik  kısmı b granül biçimde tatlı su kaynakları ve okyanusa ulaşır.Sanayi ve evsel kaynaklı  atıklar da  fosfor içeriği  açısından zengindir.

Kanalizasyon,tarım,endüstri gibi fosfor kaynaklarının dünya ekosistemlerine  oluşturduğu baskıyı  takip eden bilimciler,2002-2012 yılları arasında  yılda 1.47 gigaton fosforun  evsel kullanım , endüstri  ve zirai kaynaklı oluştuğunu ve tatlı sulara karıştığını hesaplıyor. Endüstri ve evsel kullanım   kaynaklı  fosfor küresel kirliliğin yüzde 58’ini oluştururken onu yüzde 38 ile zirai faaliyetler takip ediyor.

Dünyayı ençok kirleten uluslararası  birinciliği yüzde 30 ile Çin elinde bulundururken onu yüzde 8 ile Hindistan ve yüzde 7 ile ABD takip ediyor.

KAYNAK : Magma Dergisi

BÜLENT ÖZGEN-HABER MERKEZİ