kurşun-çinko maden atığı

Balıkesir İli Balya ilçesinde;  Maden sahası ve çevresinde, Fransızlar zamanında kalan 2. 000.000 ton maden atığı yer almakta olup bu atıklar Sarısu Deresi’nin kıyısında iki ayrı noktada kütlesel olarak,farklı kesimlerde ise küçük öbekler halinde bulunmaktadır.

0
920
KABOTAJ Kurtuluş

Sarısu Deresi

Balıkesir Balya’da, belediyenin yaptığı yol çalışmasında ağır metaller içeren atıklar kullanıldı. Neredeyse her sokağa serilen atıklar halkı hızlı adımlarla kansere sürüklüyor.

 (2)Balıkesir’in Balya ilçesinde, içeriğinde yüksek oranda kurşun, çinko, kadmiyum ve  bulunanmaden atıklarının Balya Belediyesi tarafından yol çalışmasında kullanıldığı ortaya  çıktı. Ağır metallerden oluşan atıkların yağmurla birlikte içme suyuna karışmasından endişe duyan bölge halkı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış durumda.   

 

 

(3)Balya’da yaşanan olay büyük bir çevre felaketini ortaya çıkardı. Fransızların kurşun ve çinko madenini işlettiği 1930’lu yıllardan kalma atıklarının, belediye tarafından yol çalışmasında kullanıldığı öğrenildi.

Kanalizasyon çalışmaları sırasında kazılan yollarda çamur oluşumunu engellemek için kullanılan bu tehlikeli atıklar Ocak ayından bu yana ilçenin tüm sokaklarını kaplamış. Bölge halkından aldığımız bilgilere göre, halkı kansere sürükleyen bu ağır metaller, okullardan öğrenci pansiyonlarının çevrelerine kadar her yere serilmiş vaziyette.İlçede herkes öksürüyor.

(4)Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından taşınması dahi yasaklanmış olan atıkların yıllardır açık bir şekilde muhafaza ediliyor oluşu da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Konuyla ilgili konuşmak istediğimiz belediye yetkilileri sorularımızı yanıtsız bırakırken, kişisel güvenliği nedeniyle ismini vermek istemeyen Balyalı bir yurttaş durumu şöyle özetliyor: “İlçede herkes öksürüyor. Atıkların serildiği yolların altından içme suyu hattı geçirildiği için bu maddeler içme suyuna da karışacak. Ayrıca atıkları ilçeye bağlı köylere de kamyonlarla taşıdılar. Bizim sesimizi duyun!”

 

 

BİR MİLYON METREKÜP ZEHİR

(5) Görüntüler eşliğinde görüşlerine başvurduğumuz Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Küçükgül Balya halkının kanser tehlikesinde olduğunu ifade etti. Küçükgil şöyle konuştu: “Burada sokaklara serilen madde kurşun ve çinko madeninin atıklarıdır.

 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel imzasıyla yazılan yazıda bu atıkları içerdiği Kurşun, Çinko Arsenik ve Kadmiyum gibi maddelerin zehirli kanserojen ağır metal içerikleri nedeniyle ‘tehlikeli ve zararlı’ olduğu ve miktarının bir milyon metreküp olduğu belirtilmiştir

BELEDİYE SUÇ MU İŞLİYOR?

(6) Belediyenin suç işlediğine değinen Küçükgil sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu atılar ekosistemin tüm bileşenleri için zararlı, zehirleyici, hastalık yapıcı, iyileşme ihtimali düşük olan yani kansere yol açabilecek niteliktedir. Belediyenin yaptığı işler tamamen yanlıştır ve kanunlarımıza göre suçtur.”

4.Birgün Gazetesinin 18.05.2017 tarihli  haberi 3 ncü madde belirtilmiştir.

  1. TTKD AYVALIK  Temsilciliği olarak ; Belediye Başkan Yardımcı ile konu ile ilgili telefon görüşmelerinden sonuç alamadım.
  2. İlgi (b) sayılı bahsedildiği üzere; DokuzEylül Üniversitesinde öğretim görevlisi,Celalettin ŞİMŞEK , Orhan GÜNDÜZ ve Alper EKŞİ tarafından hazırlanmış makaleyi  de inceledim. Öğretim görevlisi hocalarımız da  makalede farklı bir şey den bahsetmiyorlar.

 

 

OLAYI RESMİNİ ÇİZECEK  OLURSAK ;

DSİ 25.Bölge  Md.lüğü ; Sarısu deresinde üzerinde, su kalitesi izleme istasyonu üzerinde bulunmadığından  numune alınmadığını ,SARISU deresi ile birleşen Kocaçay Balya Mansabı isimli  yerüstüsu kütlesi noktasında ,2015 yılına kadar periyodik su kitlesi izleme çalışmasının yapıldığını belirtiyor.

a.2015 yılından günümüzde kadar , belirtilen güzergahta neden yerüstü su kütlesi noktasında numune çalışması yapılmıyor?

Atıkların bertarafına dair yetki ve sorumlulukları olmadığı belirtilyor ama 2015 yılından sonra yapılmayan periyodik su kitlesinden dolayı sorumluluğu yok mu?

b.İl çevre ve Şehircilik Md.lüğü ise;  bölgedeki içme suyu  kaynaklarından numune alındığını,kirliliğe dair sonuça rastlanılmadığı belirtiyor.Merak ettim Sarısu deresi içme suyu kaynaklarından mıdır? 1 milyon metreküp maden atığının bulunduğu Sarısu deresinden  neden numune alınmaz.

İl sağlık , il çevre ve Şehircilik  Md.lüğü su numelerini nereden aldı?DSİ 25.Bölge Md.lüğü neden iki kuruluşun aldığı yerden su numunesi almıyor?

Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Bşk.lığı ;MİGEM’den “ satışı talep edilen maden atığı için birim satış fiyatının bildirilmesini” istiyor. Maden atığını satın alan firma atığı ne yapacak?Nerede kullanacak.Kurşun-çinko atığı zehirlidir.

d.Balıkesir Büyükşehir Belediye Bşk.lığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.lığı ise  ,5393 sayılı Belediye Kanunun 14 ncü maddesinin (a) bendi Balya Belediye Bşk.lığına gerekli işlemi yapılmasını istiyor ama Balya atığının dereye ve Manyas barajna karıştığına  dair  konunun çalışma görev ve sorumluluklarının dışında olduğunu belirtiyor. Bu konu çevreyi ilgilendiriyor mu?

Bu şartlarda  kanser dahil halk sağlığı konusunda sağlık  taraması yapılması en doğru hareket olacaktır.

Görüldüğü gibi tabiri caizse kimse topa girmiyor?2015 yılından  2018 yılına geldik   bir sonuca varılmadı.Atık yerinde duruyor?olan halka ve ekosisteme oluyor?

Masallarda olduğu gibi bir arpa yol bile gidemedik !…

Yanıtsız sorular zaman geçtikçe azalacağına artıyor?

 

KAYNAK : BİRGÜN GAZETESİ DEMET  SARGIN-BÜLENT ÖZGEN