“Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği” 

0
348

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Yönetim Kurulu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce belirlenen “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” gündemiyle toplandı.
GMKA Balıkesir Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıya Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanı
ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı başkanlık etti. Toplantıya ayrıca Ajans Yönetim Kurulu üyeleri; Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu’nun yanı sıra bölgedeki paydaşlarımız olan başta sanayiciler olmak üzere il sanayi ve teknoloji müdürleri, KOSGEB il müdürleri, Organize Sanayi Bölgeleri temsilcileri, üniversite rektörleri, teknokent/teknopark müdürleri ve iş dünyasından kanaat önderleri katılım gösterdi.
Toplantıda açılış konuşmasını yapan Çanakkale Valisi Sayın Orhan Tavlı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca tüm Türkiye’de “Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi” konusunda planlanan toplantılar kapsamında bugün Balıkesir ve Çanakkale illerimizin ekonomilerini ve üretimlerini ele alacağımız toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Her iki ilimizin kıymetli yöneticilerini, Başta Balıkesir Valimiz olmak üzere; akademisyenlerimize, değerli iş adamlarına ve sanayicilerimize saygılarımı sunuyorum diyerek sözlerine başladı.
“Ülkemiz; Yarınlarımıza, AR-GE’ye, Teknolojiye, Bilime, Akademik Gelişmeye, Gençlerimize
Yatırım Yaparak, Geleceğimize Umut Taşımaktadır.”
Tavlı; “Ülkemizdeki gelişmelerin, başarıların ve kalkınmanın kökeninde insanımıza verdiğimiz değerde; değerli iş adamlarımızın, sanayicilerimizin, bilim adamlarımızın; emeği,
fedakarlıkları, çalışmaları ve üretimleri vardır. Ülkemiz; yarınlarımıza, AR-GE’ye, teknolojiye, bilime, akademik gelişmeye, gençlerimize yatırım yaparak, geleceğimize umut taşımaktadır. Ülkemiz, daha iyi bir dünya için savunduğu tezleri; daha gür bir şekilde seslendirebilmesi, ekonomimizi güçlendirmesi ve her alanda bağımsız olabilmesi için “Milli Teknoloji Hamlesi”ni daha da üst seviyeye taşıması gerekmektedir. Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı teknoloji tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Milli Teknoloji Hamlesi, bugün içinden geçtiğimiz tarihsel dönemde toplumların gerçek anlamda egemen ve bağımsız olmaları için temel bir koşul olarak ortaya çıkmaktadır.” diye konuştu.
“1915 Çanakkale Köprüsü Bölgeyi; Kalkınma, Gelişme ve Cazibe Merkezi Haline Getirecek”
2022 yılında hizmet vermeye başlayacak 1915 Çanakkale Köprüsüyle Balıkesir-Çanakkale
ulaşım aksının İstanbul ve Avrupa ile birleşerek bölgemiz bir kalkınma ve gelişme bölgesi ve
de bir cazibe merkezi haline getireceğinden bahseden Tavlı; “Bu bağlantıyla Balıkesir ve Çanakkale’nin üretimleri çok kısa bir sürede ve hepsinden önemlisi Avrupa’ya daha kolay
ulaşacaktır. Çanakkale ve Balıkesir ortak paydasında Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi Hamlesi yolunda bölgemiz için, sanayimizin geleceği için mevcut potansiyellerimizin
değerlendirileceği ve çözüm önerilerinin sunulacağı bu toplantının, sanayi tabanımızın ve
rekabet gücümüzün güçlendirilmesi için önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyor ve temenni ediyorum. Bu vesileyle Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi Hamlesi yolunda sanayimizin geleceği, sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı toplantımızın; ülkemiz, bölgemiz ve insanımız için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”
“Saygıdeğer Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, ülkemizin her alanda yaptığı atılımlara
inşallah Güney Marmara Kalkınma Ajansı da illerimize yapacağı katkılarla, sanayicilerimize
yapacağı katkılarla destek sunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bu toplantının
düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkürlerimi ifade ediyor, sizleri en kalbi
duygularımla selamlıyorum.” şeklinde sözlerine son verdi.
“Balıkesir ve Çanakkale Türkiye’nin İhracat Hedefine En Fazla Katkı Sunacak İllerin
Başındadır.”
Serbest kürsü şeklinde gerçekleşecek toplantıdan önce söz alan Sayın Vali Yazıcı ise;
“Konunun önemini, hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Son dönemde yaşadığımız birtakım
sıkıntıların da büyümenin getirdiği, güçlenmenin getirdiği sıkıntılar olarak isimlendiriyorum.
Büyük bir milletin torunlarıyız. Önemli ve dünyada söz sahibi olabilecek ilk 10 ülke olma
gayreti içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu hedef koyuldu. Çok kısa bir süre
içerisinde 10 büyük ekonomiden biri olacağımıza inancımız tam. Bu yüzden Türkiye’de
üretimin kendi insanımız ve kendi sanayicilerimizin yapıyor olması lazım. Bazı eksiklikler
yaşıyoruz fakat inanıyoruz ki bu süreçte bunu hep birlikte aşacağız.”
“İleri teknolojik ürünler de dahil olmak üzere, tüm sektörlerde üretilen birçok ürünü kendi
imkanlarımızla, kendi patentimizle üreteceğiz. Her platformda ifade ediyorum, Balıkesir ve
Çanakkale’nin geleceğini ben çok olumlu değerlendiriyorum. İnşallah bu süreci düzgün
yönetelim. Türkiye Cumhuriyeti’nin 500 Milyarlık ihracat hedefine hep birlikte katkı sunalım,
hep birlikte koşalım. Bana göre Balıkesir ve Çanakkale en fazla katkı sunacak illerin
başındadır. Tekrar hoş geldiniz, saygılar sunuyorum.” diye konuştu.
“2019’un KOBİ’lere ve Sanayiye Yönelik Açılım Yapılacağı Bir Yıl Olması Hedeflenmektedir.”
GMKA’nın kurulduğundan bu yana sanayi ve teknoloji alanında yapılan faaliyetler ve Ajans
tarafından bölgeye sağlanan destek ve miktarlarından bahseden bir sunum gerçekleştiren
Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç, 2019 yılının ise ortak çalışmalar, işbirlikleri, güdümlü
projeler ve mali destekler ile girişimcilere, KOBİ’lere ve sanayiye yönelik açılım yapılacağı bir yıl olması hedeflenmekte olduğunu ifade etti.

Toplantıda sanayi ürünlerini yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini
oluşturarak milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi ve sanayi tabanının
güçlendirilmesi amacıyla yerel ve merkezi düzey arasında bilgi ve görüş alışverişinin sürekli
biçimde sağlanması gerekliliğinden bahsedildi. Serbest kürsü şeklinde geçen toplantıda;
finansmana erişim, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, ulusal ve uluslararası pazara erişim ve tutunma, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimi, mevzuata dair sorunlar ve ekonomik belirsizlik başlıkları altında sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.
Bilindiği üzere 15.07.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 187. maddesi ile kalkınma ajanslarının koordinasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na devredilmiştir. Bu kapsamda ve yeni yapılanma sürecinde kalkınma ajanslarının daha yüksek katma değer, daha fazla teknoloji-sanayi ve daha fazla istihdam şeklinde ifade edilebilecek bir odaklanmaya gitmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerçekleşen toplantı sonucunda ortaya çıkan rapor, Ajans tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacaktır.