Sapanca Belediyesi ile Bursa teleferik A.Ş arasında,Teleferik projesine ilişkin teknik Rapor

0
104

Sapanca Belediyesi ile Bursa teleferik A.Ş arasında Kırkpınar Mahallesinden başlayarak bin beş yüz metre mesafenin ardından Mahmudiye incebel mevkisinde sona erecek teleferik projesine ilişkin Teknik Rapor  yayınlandı.

Teknik raporun ayrıntıları aşağıda sunulmuştur.

1-Anılan proje detayları yansıtmamakta, birçok soruya cevap vermemektedir.

Kısaca bu proje ucu açık ” ben yaptım oldu “ indinde bir “eskiz”dir.

2-Yapılması düşünülen teleferik ile ilgili olarak ÇED raporuna hiçbir şekilde (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi) ulaşılamamış ve böyle bir raporun kaydına rastlanmamıştır.

Kısaca söz konusu projenin ÇED raporu (olumlu/olumsuz) bulunmamaktadır.

Hal böyle iken inşaat ruhsatı verilmesi ve inşaata başlanması yasalar önünde SUÇTUR.

3-Teleferik kumanda merkezi ve otopark olarak ayrılan arazi şahıs arazisi olup “deprem toplanma alanı ve pazaryeri” olarak kullanımı şartıyla bağışlanmıştır.
Bu durumda alanın bu amaçlar dışında kullanımı yine yasalar önünde SUÇTUR.

4-İlk etapta 1500m olarak “sadece teleferik hattı” hesaplanan alanda yaklaşık 5000 adet karaçam, sarıçam, kayın, kestane ve gürgen türlerinden oluşan orman ağaçlarının kesimi yapılacaktır.

Bu projenin tamamına bakıldığında ise;

Yapılacak olan konaklama yerleri (Bungalow olarak düşünülüyor), turistik tesisler (çay bahçesi, lokanta, oyun parkı, otopark vs.), kumanda merkezleri ile birlikte bu kıyım 20.000 adede kadar çıkabilecek, ilerleyen yıllarda Sapanca’nın diğer bölgelerinde olduğu gibi bölge imara açılarak betonlaşma bir kat daha artarak yeşil tamamen yok edilecektir.

Ki aynı olaylar 2005-2017 yılları arasındaki orman arazilerinin 2B kapsamına alınarak imara açılmasında yaşanmıştır.

5-Sapanca bölgesi, özellikle Marmara bölgesi ile Bolu ve Ankara’ya yakınlığı dolayısıyla buralardaki vatandaşlarımız ile özellikle son yıllarda yabancı ülke vatandaşlarının uğrak yeridir.

Bu özelliği nedeniyle maalesef bazı rantiye kesiminin ilgisini çekerek yukarıda değinilen ağaç/orman kıyımına ve betonlaşmaya maruz kalmıştır.

6-Sapanca’nın dereleri/akarsuları yerli ve yabancı su şişeleme şirketlerince kapatılmış olup Sapanca halkı “artık kendi suyunu PARA ile içmek” zorunda kalmıştır.

7-Yapımı planlanan teleferik projesi bulunduğu alan aynı zamanda “yeraltı su kaynaklarının zengin olduğu bir alandır”. Bu da zaten su kıtlığına doğru hızla giden Sapanca’nın su sorununu daha da artıracaktır.

8-Sapanca gölünün yegâne su kaynakları olan Sapanca derelerinin ve ormanlarının bu türden projeler ile hoyratça yok edilmesi suyun kodunun düşmesine, yapılan konutların atık sularının direkt deşarj ile göle verilmesi nedeniyle Sapanca gölü artık MEZOTROFİK bir göl duruma gelmiştir.

Yani Sapanca gölünde ötrofikasyon başlamış, gölün oksijen oranı düşmüş, canlı tür ve yoğunluğu yok olmaktadır. Dolayısıyla 10-15 yıl öncesine kadar Sapanca Gölündeki balık türü 48 adet iken, günümüzde 4-5 adede düşmüştür. Sapanca dağlarında 19 çeşit yaban hayvanı zaman içerisinde yok olmuş, en son 5 yıl önce Karaca görülmüştür.

9-İstanbul ve Kartepe bölgelerinin içme suyu kaynağı Sapanca gölünün durumu bu halde iken bu projenin gündeme alınması talihsizliktir.

10-Ayrıca, Sapanca halkının görüş ve onayı alınmadan yapılacak böyle bir proje, sosyal gerilim ve olaylara zemin hazırlayacaktır.

11-Yukarıda saydığım nedenler ışığında Teleferik inşaatının derhal durdurularak alanın rehabilite edilmesi gerekmektedir.

 KAYNAK :Sait AĞDACI  Yük.Çev.Müh./Oşinograf

HABER: BÜLENT ÖZGEN