Sürdürülebilirlik Kodu Türkiye’ye geliyor!

0
206
KABOTAJ BAYRAM

Sürdürülebilirlik Kodu, Türkiye’de finansal olmayan raporlama imkanı sağlayan yeni bir araçtır. 2019 bahar sonunda uygulama kriterleri yayınlanacak, paydaşların görüş ve değerlendirmesine açılacaktır. Kurumsal sorumluluk için uluslararası kabul görmüş ve uygulanabilir bir şeffaflık standardı ile geliştirilen Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, küresel olarak aktif şirketlerin ve finans piyasalarının beklentilerini eşit şekilde karşılayacak biçimde tasarlanmıştır.

Dünyamız ve sakinlerinin bugünlerde karşılaştıkları en büyük zorluklarla ilgili gündemdeki tartışmalar, iklim değişikliği ve sosyal konular, şirketlerin aktivitelerinden dolayı dünyayı nasıl etkiledikleri hakkında daha açık olmaları beklentisini doğuruyor.

Sürdürülebilirlik Kodu, şeffaflığa ve üzerinde durulması gereken konulara odaklanarak şirketlere finansal olmayan performans raporlamalarında yardımcı oluyor. Bunun yanında, Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, şirketlere sürdürülebilir kalkınma stratejisi oluşturulmasında destek sağlıyor ve sürdürülebilirlik raporlaması için uygun bir yöntem sunuyor.

Sürdürülebilirlik kodu, Almanya çıkışlıdır. İlk olarak 2010 yılında Almanya’nın Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi tarafından yayınlanmıştır. Bu nedenle Almanya ile işbirliği içinde gerçekleşmektedir. Sürdürülebilirlik kodu, bir ülkenin ürünü olarak değil, sistem olarak seçilmiştir. Türkiye, ekonomisi baz alındığında, daha sürdürülebilir iş modellerine geçme konusunda kapasiteye sahip olduğu için seçildi.

 Bu uyarlama sürecinde, Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu ekibi konusunda uzmanlar ile değerlendirmeler yapıyor. Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, paydaşların görüş, öneri ve yönlendirmeleriyle birlikte katılımlarına açıktır.

Sürdürülebilirlik Kodu’nu değerli kılan sebepler:

*Şirketlerin risk ve fırsatları analiz etmelerini sağlamasının yanı sıra bünyelerinde sürdürülebilirliği takip etmeleri ve yönetmeleri sağlanır.

*Tedarik zincirlerindeki ortaklarına, kullanımı kolay olan ve müşterilerinin isteklerine cevap verebilen bir sürdürülebilirlik aracı vermek isteyen büyük işletmelerin ihtiyacını karşılar.

*Finansal piyasa oyuncuları, yatırım ve kredi fırsatlarını veya risklerini daha iyi değerlendirebilmek için böyle bir araca ihtiyaç duymaktadır.

*Günümüz çalışanları ve gelecekte iş hayatına atılacak olanlar, sürdürülebilirlik konusunda sorumluluk almış şirketlerde çalışmak istemektedirler.

Sürdürülebilirlik Kodu’nu kimler uygulayabilir?

Sürdürülebilirlik kodunun  amacı Türkiye’deki sürdürülebilir iş uygulamalarına ilişkin şeffaf ve rekabetçi bir ortam yaratarak, anlamlı bir raporlama sistemi geliştirmektir. Kod ile sadece şirketler değil, üniversiteler, belediyeler ve kar gütmeyen organizasyonlar da raporlama yapabilir.

Kod sadece yapılan calışmaları göstermekle kalmaz , başarılı örneklerin ve geliştirilmesi gereken konuların takibinin kolayca yapılmasında yardımcı olur ve daha iyi bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmeyi hedefler. Kullanıcılara geri bildirim dahil, bağımsız ve ücretsizdir.

İsteğe bağlı olarak Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, AB Finansal Olmayan Raporlama (EU Non-financial Reporting) yönergesine uygun rapolama yükümlülüğünü yerine getirmek için kullanılabilir.

Şuanda Türkiye’deki veri tabanımız yayınlanmadığı için giriş yapılmıyor. Veri tabanı kasım ayında yayınlandıktan sonra, sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarını ilerletmek isteyen, bu konuda çalışması olmayıp gelişmek isteyen her kurum ve/veya kuruluş Sürdürülebilirlik Kodu’nu kullanabilir. Veri tabanını herkes görüntülüyebilir. Veri tabanına giriş yapılabilmesi için kayıt olmak gerekiyor. Kaydınız varsa da oturum açma seçeneği ile giriş yapabiliyorsunuz. Her hangi bir ücret ödemeniz gerekmez.

Sürürülebilirlik Kodu, İklim değişikliğini toplumumuzun karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olarak kabul etmektedir. Kod, 4 ana kategori  altında 20 kriterden oluşmaktadır. Bu 4 kriterden biri Çevre’dir. Çevre kategorisinin içinde de iklim ile ilgili emisyonlarını ilgilendiren sorular bulunmaktadır. Aşağıdaki dört yönlendirmeye göre Sürdürülebilirlik Kodu kullanıcıları iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarını ve planlarını açıklayacaktır.

A1

Önem arz eden kilit emisyon kaynaklarını belirleyin ve şirketinizin iklim değişkliği ile ilgili emisyonlar hakkında karşılaştığı en büyük zorlukları belirtin.

A2

İklimle ilgili emisyonlar hakkındaki hedeflerinizi, başarmayı planladığınız hedeflerin zaman dilimlerini ve yenilenebilir enerji kullanımınızı raporlayın.

A3

İklimle ilgili emisyonları düşürmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak üzerine aldığınız somut tedbirleri ve geliştirdiğiniz stratejileri raporlayın.

A4

.Sürdürülebilir kodunun firmalara faydası nedir? Veya  ne gibi farkındalık yaratacak?

  1. Herkese açık olan Kod veri tabanı, görünürlük sağlar. Yayınlanan raporlar birbirleriyle karşılaştırılabilir.
  2. Finansal piyasa oyuncuları, yatırım  ve kredi fırsatlarını veya risklerini  daha iyi değerlendirebilir.
  3. Şirketlerin risk ve fırsatları analiz  etmelerini, sürdürülebilirliği takip etmelerini ve yönetmelerini sağlar.
  4. Avrupa KSS Raporlama yükümlülüğüne nasıl uyulması gerektiği konusunda rehberlik eder.
  5. SC‘deki ortaklarına,  kullanımı kolay olan bir sürdürülebilirlik aracı vermek isteyen büyük işletmelerin  ihtiyacını karşılar.
  6. Çalışanlar ve gelecekte  iş hayatına atılacak olanlar, sorumluluk almış şirketlerde  çalışmak istemektedirler.

Kod’un avantajları nelerdir?

Türkiye Sürdürülebillirk Kodu, herkes tarafından erişilebilir olan veri tabanı sayesinde şirketler için görünürlük sağlar. Yayınlanan raporlar birbirleriyle karşılaştırılabilir, böylelikle diğer Kod kullanıcılarının deneyimlerinden faydalanılabilinir. Kod takımı tarafından sağlanan nitelikli geri bildirim de dahil olmak üzere, Kod veri tabanının kullanımı tamamen ücretsizdir!

Hem okuyucunun, hem de şirket adına beyan yapanların zamanının değerli olmasından dolayı, ilgili bilginin kısaca ifade edilmesini sağlamak amacıyla, Kod beyanındaki her bir kriterde karakter limiti  500-3000 arası olarak belirlenmiştir. Şirketlerin sadece ilgili verileri toplamaları ve beyanlarını doldurmaları yeterlidir.

Ayrıca, düzenli olarak yapılan raporlama, bir şirketin zaman içindeki gelişimini ve iyileştirmelerini görünür kılar. Tüm şirketler aynı 20 kritere göre cevap verdiği için, beyanları okuyanlar sağlanan bilgilerin kalitesindeki farklılıkları hızlı ve kolay bir şekilde görebilir. Bu sayede, Kod kanalıyla yapılan raporlama işlemi daha şeffaf ve daha güvenilir hale gelir.

Sürdürülebilirlik Kodu, Türkiye’de finansal olmayan raporlama imkanı sağlayan yeni bir araçtır. 2019 bahar sonunda uygulama kriterleri yayınlanacak, paydaşların görüş ve değerlendirmesine açılacaktır. Kurumsal sorumluluk için uluslararası kabul görmüş ve uygulanabilir bir şeffaflık standardı ile geliştirilen Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, küresel olarak aktif şirketlerin ve finans piyasalarının beklentilerini eşit şekilde karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Türkiye gerçeklerini yansıtan, uluslararası geçerli ve yatırımcılara da ışık tutacak Türkiye Sürdürülebilirlik Koduraporlama sistemi hayata geçiyor. Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi(SÜRATAM) ev sahipliğinde hayata geçen proje sayesinde artık üretici firmalarımız ve diğer kurumlar finansal olmayan raporlamalarını bu sistem üzerinden yapabilecekler.

Bugüne kadar firmalar sürdürülebilirlik raporlarını Hollanda bazlı Küresel Raporlama Girişimi (GRI) üzerinden ya da UN Global Compact gibi raporlama çerçeveleri üzerinden yapıyorlardı.

KAYNAK  : https://turkishsustainabilitycode.org/tr/

HABER   :   BÜLENT ÖZGEN