Turistik Konaklama Tesislerinde Çevre Etiketi Uygulaması

0
165

Çevre Etiketi sistemi, ürün ve hizmetlerin çevresel durumu hakkında tüketicilere doğru, yanıtltıcı olmayan ve bilimsel tabanlı bilgiler sunulmasını sağlamak üzere; ürünlerin çevresel etiket ile ödüllendirilmesine ve çevresel etiketin kullanım şartlarına yönelik gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan bir sistemdir.

Çevrenin korunması ve ülkemizin Avrupa Birliği(AB)’ne katılım süreci çalışmaları kapsamında 66/2010 sayılı AB Eko-Etiket Direktifine uyumlu olarak Türkiye’de Ulusal Çevre Etiket Sistemi kurulmuş ve 19.10.2018 tarihli ve 30570 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Etiketi Yönetmeliği kapsamında tekstil, seramik kaplama, temizlik kağıdı ürün kriterleri  yayımlanmış ve ilgili sektörlerde çevre etiketi başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanan sözleşme ile birlikte “Türk Çevre Etiket Sisteminin Sürdürülebilir Uygulanması ve Farkındalığın Arttırılması Kapsamında Turistik Konaklama Tesisleri Hizmet Grubunda Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması Projesi” başlatılmış olup, bahse konu proje kapsamında yaşam döngüsü analizi çalışmaları yapılarak turistik konaklama tesisleri için çevre etiketi kriterleri belirlenecek ve tekstil,seramik kaplama, temizlik kağıdı ürünleri için çevre etiketi başvuru kılavuzları hazırlanacaktır.

Çevre Etiketinin Avantajları

Çevreye duyarlı ürünlere destek

-Üreticilere ürettikleri ürünler için reklam imkanı

-Tüketicilerin sosyal sorumluluk ve çevre bilincinin gelişmesi

-Sürdürülebilir tüketim ve üretim politikasının temel parçası

-Uluslararası platformda pazarlama ve rekabet aracı

-Diğer mevzuatlara uyum

-Çevresel duyarlı ürünlere ödül

-AB müktesebatına uyum

-Yeşil kamu alımları

Çevre Etiketi: Ürünün hammadde temininden geri kazanımına kadarki her safhasını kapsayan, Temiz Üretim için bir araç, Sürdürülebilir Tüketim ve Yeşil Aklama (Çevreye uyumlu gibi göstermek)’ya karşı bir kılavuz olan, tüketicilere seçenek sağlayacak bilgiyi sunan, ayrıca enerji verimliliği, atık minimizasyonu ve ürün yönetimini de teşvik eden, böylece insanların

, çevreye zararlı ürünler ile çevreye daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapmalarına yardımcı olan, üreticilerin ihracatta avantajlı duruma geçmelerini sağlayan ve ürünlerin iç pazarda da tercih nedeni olmasına imkan kılan bir sistem oluşturulmasıdır.

Çevre Etiketi ; çevreye duyarlı ürünlere destek, üreticilere ürettikleri ürünler için reklam imkanı, tüketicilerin sosyal sorumluluk ve çevre bilincinin gelişmesi, uluslararası platformda pazarlama ve rekabet aracı  olma avantajı sağlayacaktır.

Neden Çevre Etiketi

Çevre Etiketi Sistemiyle hedefimiz, bir ürünün veya hizmetin üretim aşamasından kullanım ömrünün bittiği ana kadar geçen bütün süreçlerde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktır. Çevre etiketi uygulamasının tüm ürün ve hizmet gruplarında yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Tüketicilerin çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek ürünlerle çevre dostu ürünler arasında ayrım yapmasını sağlayacaktır.

HABER: BÜLENT ÖZGEN