Yerel Yönetimler ve Ekoloji Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Açıklandı

0
264

Diyarbakır’da gerçekleştirilen ‘Yerel Yönetimler Ekoloji Buluşması’nın sonuç bildirgesinde ‘Ekolojik belediyeler istiyoruz’ denildi.

 

Yerel Yönetimler ve Ekoloji Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı

                                                                                            FOTO:MA

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır’da gerçekleştirilen “Yerel Yönetimler Ekoloji Buluşması”nın sonuç bildirgesi açıklandı. Yerel seçimlerde ekolojik bir belediyecilik siyaseti ortaya koyan adayları görmek istendiğine vurgu yapılan bildirgede, “Böylesi adaylarla gerekli dayanışmayı göstereceğimizi taahhüt ederken; doğaya ve kente karşı işlenecek suçlar karşısında her zaman mücadele içinde olacağımızı ilan ediyoruz” denildi.

LEYLA GÜVEN’E ADANDI

İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi’nde gerçekleştirilen çalıştaya Mezopotamya Ekoloji Hareketi, DTK Ekoloji Komisyonu, Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi ve Hevsel Bahçelerini Koruma Platformu’nun çağrısıyla Ekoloji Birliği, EGEÇEP, İstanbul Kent Savunması, Yeşil Sol Parti, HDK Ekoloji Meclisinden temsilciler katıldılar.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimleri öncesinde gerçekleştirilen çalıştayda “İklim krizi gerçeği, yerel yönetimlerin rolü ve politika önerileri”, “Alternatif üretim politikaları ve yerel yönetimlerin rolü”, “Ekosistemin ve sucul havzalarının korunmasında yerel yönetimlerin rolü ve önemi”, “Kent ve Kentleşmede yerel yönetimlerin rolü” başlıklarında tartışmalar yapıldı.

SEÇİMLERDEN SONRA BELEDİYELER DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALI

31 Mart yerel seçimlerinde, demokrasi güçlerinin belediyeleri kazanarak iktidarı geriletmesinin kritik önemde olduğu tespitinde ortaklaşılan çalıştayda, seçimlerden sonraki dönemde, ülkenin dört bir yanında, demokrasiye inanan belediyelerin dayanışma içinde olması gerekliliğine vurgu yapıldı.

EKOLOJİK BELEDİYECİLİK ADAYLARI İLE DAYANIŞMA

Çalıştay sonuç bildirgesinde “Ekoloji mücadelesi yürütenler olarak; ülkedeki hak ve özgürlüklerin gelişmesi, doğa üzerindeki baskının azaltılması ve merkeziyetçi politikalara karşı yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu doğrultuda mücadele eden partiler ve adaylarla birlikte çalışacağımızı deklare ediyoruz” denildi. Bildirgede yerel seçimlerde ekolojik bir belediyecilik siyaseti ortaya koyan adaylarla dayanışma içinde olunacağının altı çizilirken, “doğaya ve kente karşı işlenecek suçlar karşısında her zaman mücadele içinde olacağımızı ilan ediyoruz” denildi.

YEREL YÖNETİMLERDEN TALEPLER

Bildirgede, ekoloji örgütlerinin yerel yönetimlerden taleplerinden bazıları şöyle ifade edildi;

 • Sistem belediyeciliğinin dayandığı, yandaşlara sermaye aktarımının motorize gücü olan asfalt-beton-imar artışı belediyeciliğine karşı, kentlerdeki inşaat faaliyetleri sınırlandırılmalı hatta durdurulmalı, imar tadilatlarına kesinlikle son verilmelidir.
 • Zaman kaybedilmeden kentlerin ekolojik sınırlarını (göl, nehir, dere, mera, su havzaları vb.) dikkate alan düzenlemeler geliştirilmelidir. İnsan haklarından olan kent hakkının tanındığı, cinsiyetçi, mülkiyet merkezli kentleşme yerine, ucuz, sağlıklı, iklimi, doğayı ve barınma hakkını gözeten kentleşmeyi talep ediyoruz.
 • Mevcut durumu iyileştirmek için mülkiyet transferi değil, doğa ve toplumu gözeten, kaynakları doğa ve toplum için harcayan ekolojik bir belediyeciliğe geçilmesini istiyoruz. Endüstriyel ve kanserli tarım uygulamalarına karşı, yerel üreticiyi/köylüyü desteklemeli, kendi dinamiklerine dayanan kooperatiflerin kurulması ve geliştirilmesi için gerekli destek sağlanarak, kırdaki üreticiler ile kentteki üreticiler arasındaki ilişkileri geliştirebilecek üretim ve tüketim kooperatiflerinin (gıda, tarım, enerji, vb. kooperatifler) desteklenmesi, yaygınlaştırılması için yerel yönetimlerin sorumluluk ve rol üstlenmesini talep ediyoruz.

EKOLOJİK BİR BELEDİYECİLİK İÇİN

Bildirgede ekolojik belediyecilik çözümü için de şu maddeler sıralandı;

 1.  Belediye kaynakları artık dar bir kesime değil, halka ve doğaya aktarılması temel şarttır.
 2.  Kaynakların halka aktarılması ile temel ihtiyaç kadar su ücretsiz verilmeli, ücretsiz toplu taşıma, ücretsiz belediyecilik hizmetlerine geçilerek sosyal adalet için adım atılmalıdır.
 3. Tarımın ana vatanı Anadolu ve Mezopotamya için gıda artık temel bir sorundur. Belediyeler üretici ve kentlinin ortak olacağı kooperatiflerin kurulmasını örgütlemeli,  kaynak ayırmalı, yerel tohumlarla gıdada kendine yetebilen bir kent modeline geçerek tarım şirketlerine boyun eğmeden, halkına ucuz, sağlıklı gıda sunabilmelidir.
 4.  Küçük çiftçiliği desteklemek için, tarımda kullanılan makineler için halkla beraber çalışmalar yapılmalı, belediyeler, araç ekipmanları için tarım araçları hangarları kurmalıdır. Bu alandaki kooperatiflerle birlikte hareket edilmelidir.
 5.  Şirketlerin ve tekelci sermayenin ihtiyaçlarına göre değil, yurttaşların ihtiyaçları önceleyen ve enerji tasarrufunu önemseyen enerji politikaları geliştirilmelidir. Enerji ihtiyacı kamu ve/ya enerji kooperatifleri eliyle sağlanmalıdır. Atık üretmeyen bir politika ekolojik belediyecilik ile mümkündür.
 6.  Yerel yönetimler, kapitalist üretimin ortaya çıkardığı iklim değişikliğine karşı mücadeleyi sosyal adaleti temel alarak başarmalı,  kömür, petrol, gaz, asfalt ve betona bağımlılıktan kurtaran politikalar uygulanmalıdır.
 7.  Suyu hapseden ve gasp eden şirket faaliyetleri, barajlar, maden ocaklarına karşı mücadele yürütülmelidir.
 8.  Dere, nehir ve göl yataklarındaki yapılaşmaya karşı mücadele edilmelidir. Zarar veren uygulamalar sökülüp atılmalıdır. Su havzalarının korunmasında, halkla beraber politikalar ve pratik uygulamalar geliştirmelidir.
 9.  Özelleştirme ve taşeronlaştırmaya son verilerek, daha önce özelleştirilen bütün hizmetlerin geri alındığı, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak tüm hizmetlerin, belediye kurumları ve personeli tarafından yürütüldüğü, hizmetlerin piyasalaştırılmasına ve kâr aracı haline getirilmesine son verildiği, hizmetlerin halka ucuz, kaliteli ve sürekli bir şekilde ulaştırıldığı bir yerel yönetimden yanayız.

KADIN EMEĞİ VURGUSU

Bütün bunların başarılmasının eksiksiz temsiliyet, demokratik katılım ve demokratik uygulama ile mümkün olabileceğine dikkat çekilen bildirgede, “Kadınların yerel yönetimlerde etkin olması için, eşit temsilin esas alınması gereklidir. Sosyal, ekonomi ve belediye yönetim alanlarında kadın emeğinin korunup desteklenmesini talep ediyoruz” denildi.

Bildirgede, “Ekolojik yaşam için her zaman her yerde mücadele edecek olan bizler, belediye seçimlerinin demokrasi güçleri tarafından kazanmasını; doğayı, toplumu gözeten ekolojik belediyeciliğin hayata geçirilmesinin asıl hedef olması gerektiğini görüyor, halkımızın ve adayların şimdiden ekolojik belediyeciğin kazanması için çalışmaya başlaması” çağrısı yapıldı.

Kaynak  : https://www.evrensel.net/haber/369181/yerel-yonetimler-ve-ekoloji-calistayi-sonuc-bildirgesi-aciklandi (İzmir/EVRENSEL)

BÜLENT ÖZGEN-HABER MERKEZİ