Pazartesi, Nisan 15, 2024
Semercioglu Zeytincilik
Ana SayfaÇevreAkçay sazlığı ve sulak alanı'nın yüz hektarı kim tarafından,hangi amaçla envanterden sildirildi.

Akçay sazlığı ve sulak alanı’nın yüz hektarı kim tarafından,hangi amaçla envanterden sildirildi.

Kuzey Ege’nin önemli sulak alanlarından olan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı Büyük Tehlike Altında!Envanterden silindi.Kazdağı doğal ve kültürel varlıkları koruma derneğinin basın açıklaması aşağıdadır.

BASIN BİLDİRİSİ

Türkiye’nin toplamında kaydedilmiş olan 489 kuş türünün yüzde 30’una, nesli kritik derecede tehlike altında olan yılan balıklarına (Anguilla anguilla) ve yüzlerce bitki türüne ev sahipliği yapan ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi’nde (SAYBİS) yakın bir zamana kadar 144,75 hektar olarak yer alan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın 41,67 hektara düşürüldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız.

  Kuzey Ege Havzası’nın önemli sulak alanlarından biri olan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın 100 hektarı ne hikmetse kayıtlardan yok edildi.  Ancak Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın 144,75 hektar olan ilk SAYBİS sistemi kaydı arşivimizde yer almaktadır.

1 Mart 2021 tarihinde Edremit’te Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın daveti ile yapılan yerel STK’ların katıldığı toplantıda Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a elden verilmiş ve ayrıca posta ile de gönderilmiştir.

100 Hektar Nereye Uçtu…

Sulak alanın 100 hektar küçültülmesi, uzun bir süredir kaçak yapılaşma ve imar tehdidi altında olan alanın kurutulup doldurularak yapılaşmaya açılacağının bir göstergedir.  Bu durum endişe vericidir. Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın daraltılması, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve bazı diğer odakların Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın bütünü üzerinde imar ve yapılaşma niyetlerini iyice açığa çıkarmıştır.

Akçay Altınkum Mahallesinde bulunan 377 dönümlük Sulak Alan geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından “rezerv konut alanı” olarak Hazineden bedelsiz olarak devralınmış, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bu alanla ilgili yaptığı açıklamada alanı bomboş bir arazi olarak nitelemiş, alanda pazar alanı, cami, terminal, turizm amaçlı bölümler planlandığını ve bir kısmının da konut alanı olacağını belirtmiş ve Şubat ayında da söz konusu alanın satışı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi İl Genel Meclisi’nden satış yetkisi istemiştir.

Sivil toplum örgütleri olarak bu alanın rezerv konut alanı olarak kullanılması ve satışına karşı çıktık ve alanın “Sulak Alan Parkı” olarak düzenlenmesini istedik.

Yalnız 377 Dönüm Değil 1.000 Dönüm Daha İmara Açılmak İsteniyor!

Şimdi artık imara açma niyetlerinin yalnız 377 dönüm için değil, tüm sulak alanı kapsadığı ortaya çıkmıştır. Sulak alanın bir kısmı bir süredir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat alanı olarak kullanılmakta ve doldurulmakta iken bu duruma karşı 37 STK bir araya gelerek itiraz etmiş,

sulak alana hafriyat dökülmesi ve doldurulmasının hem hukuka hem de Türkiye’nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi’ne aykırı olduğu belirtilerek moloz dökümünün acilen durdurularak alanın rehabilite edilmesi istenilmiştir. 

Bu konudaki başvurumuza Balıkesir Belediye Başkanlığı tarafından verilen yanıtta doldurma işleminin Balıkesir-Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) OSB Alanı ile ilgili olduğu ve alanın doldurulma ve rehabilitasyonundan sonra söz konusu kuruma devredileceği belirtilmiştir. Doldurulan OSB alanı ve devamındaki büyük sulak alan ne yazık ki yeni envanter kaydında sulak alan haritasından çıkartılarak her türlü yapılaşmaya açık hale getirilmiştir.

Akçay Sulak Alanının Yok Edilmesi Kabul Edilemez!

Alanda halihazırda yapılmakta olan bilimsel araştırmalara ve gözlemlere göre Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın tümü hala bir “sulak alan”dır ve bu özelliğini kaybetmemiştir. Alanın 100 hektarlık kısmının kayıtlardan silinmesi asla kabul edilemez. Envanterde yer alan söz konusu alanın tescil edilerek koruma statüsünün arttırılması gerekmekte iken küçültülmesi bilimsel yaklaşıma ve sulak alan mevzuatına aykırıdır.

Kamuoyu önünde ilgili kurumlara soruyoruz: Söz konusu değişiklik kim tarafından, hangi amaçla yaptırılmış ve bu değişikliğe imza atan yetkililer hangi bilimsel araştırmaya dayanarak bu kararı almıştır?

Bu değişikliği yapan kamu görevlileri ve bunu talep edenler açıkça suç işlemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü bu konuda kamuoyuna acilen bir açıklama yapmaya davet ediyoruz.

Konunun hukuken de takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.

AKÇAY SAZLIĞI VE SULAK ALANI’NA DOKUNMA!

KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ

HABER : BÜLENT ÖZGEN

RELATED ARTICLES
- Advertisment - YURT LOJİSTİK Gazete

Most Popular

Recent Comments