Cuma, Temmuz 19, 2024
Semercioglu Zeytincilik
Ana SayfaÇevreTürkiye Tabiatını Koruma Derneği  “ Geleceğe Işık Tut Çevre Proje Yarışması” Düzenliyor

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği  “ Geleceğe Işık Tut Çevre Proje Yarışması” Düzenliyor

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ; Gönüllerinde doğa sevgisi ve çevre değerlerini büyük bir inançla taşıyan 40 üye bir araya gelerek 1955 yılında kurulmuştur. 1955 yılından 70’li yıllara kadar Dünyada 2 çevre hareketlerinin yeni yeni başladığı bir dönemde, TTKD ülkemizin çevre sorunlarının çözümü için harekete geçmiştir.

“Tabiî kaynaklarımızın işletilmesinde, tahribe meydan verilmeden milletçe faydalanmanın esaslarının halka intikalini sağlamak, çeşitli tabiat tahriplerinin sebeplerini ortaya koymak, alınması gerekli tedbirleri tavsiye etmek, memleket tabiat güzelliklerini, gelecek nesillerin de faydalanmasını temin etmek maksadı ile muhafaza etmek ve bu yönde ilk plânda gençler olmak üzere bütün milleti bu çalışmalarda devlete yardıma çağırmak ve çeşitli şekillerde uyarmak” gayesi ile Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş bir cemiyettir.

Amacı

Dernek; başta step ve dağ ekosistemleri, ormanlar, tarım alanları, toprak ve su kaynakları, çayır ve meralar, denizler, göller, akarsular, sulak alanlar, mağaralar olmak üzere ülkenin tüm doğal kaynaklarının ve 3 barındırdıkları ekolojik süreç ve döngüler ile biyolojik çe biyolojik çeşitliliğin ekosistem bütünlü in ekosistem bütünlüğü içerisinde sürdürülebilir kalkınma amaçlı olarak korunması ve kullanımı , ülkemiz yaşam ortamlarını etkileyen her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla faaliyet gösterir.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği olarak “Geleceğe ışık tut” çevre projesi, gençlerin hayata hazırlanmasını, toplumsal uyumlarının sağlanmasını ve kaynaştırma eğitiminin istendik amacına ulaşmasını desteklemekte ve bu kapsamda öğrencilerin de bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünülmektedir.

Vizyon

Dernek; başta step ve dağ ekosistemleri, ormanlar, tarım alanları, toprak ve su kaynakları, çayır ve meralar, denizler, göller, akarsular, sulak alanlar, mağaralar olmak üzere ülkenin tüm doğal kaynaklarının ve 3 barındırdıkları ekolojik süreç ve döngüler ile biyolojik çe biyolojik çeşitliliğin ekosistem bütünlü in ekosistem bütünlüğü içerisinde sürdürülebilir kalkınma amaçlı olarak korunması ve kullanımı , ülkemiz yaşam ortamlarını etkileyen her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla faaliyet gösterir.

Misyon

Kaybolan tabiat güzelliklerini kurtarmak gelece ğe yaşanabilir bir doğa bırakmak, açlık ve yoksulluğu giderecek ülke topraklarına ve toplumsal barışa katkı sağlamak için;

Her türlü kirliliği, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek, Doğal varlıkların tahribine yönelik, ulusal ve uluslararası idari, siyasi ve ekonomik baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlara  çözüm üretmek, Biyolojik çe şitlilik, toprak, su ve di ğer doğal kaynakların korunması, verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmek;

Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların, hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, uygulanmasını ve uluslararası anla şmalara uyulmasını sağlayacak,bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak.

Derneğimiz ;

IUCN   (Uluslararası Tabiat ve Tabiat Kaynaklarini Koruma Birligi), Dünya Doğayı Koruma Birligi, ICBP (Uluslararası Kuşları Koruma Konseyi), WRB(Uluslararasi Su Kuslan Araştirma Bürosu), UNEP (Birlesmis Milletier Çevre Programı), EYF (Avrupa Gençlik Vakfı), EYC(Avrupa Gençlik Merkezi), WWF (Dünya Yaban Hayatini Koruma Vakfı) kuruluşlarına üyedir.

Derneğimiz Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olup bakanlar kurulu kararı ile Türkiye ismini kullanabilen bir dernektir.

 Geleceğe Işık Tut Çevre Projenin Amacı

Bu yarışmaya katılmak öğrencilerde farklı sosyal yaşantı deneyimlerine zemin hazırlayacaktır. Sosyal sorumluluk projelerine karşı olumlu bakış açıları geliştirmeleri, eğitim yaşantılarının yanı sıra sosyal yönden de motivasyon ve özgüven kazandıracaktır.

Sosyal Sorumluluk içerisinde öğrenciler ve bireyler açısından kendilerinin farkında olunması ve yaşadıkları zorluklara dikkat çekilmesi sayesinde “biz de buradayız” bilincinin yayılması önemlidir. Aynı zamanda çoğu şu an için hayata geçirilemeyecek bile olsa projelerden gelen fikirler, uzun vadede işlevsel ürünlere dönüşebilir ya da yeni uygulamalar için ilham verici olabilir.

Projelerin çevre konularında; sürdürülebilir, yenilikçi ve hayata geçirilebilir olması temel kriter olacaktır.

Öğrencilere sağladığı Faydalar

1.Yarışma sürecinde çevrelerindeki tüm canlılara ve çevrelerine karşı daha dikkatli ve gözlemci olacaklar; çevre konusunda yaşanan sorunları anlamaya çalışacaklardır.

2.Belli bir süre empati gerçekleştirecek ve bu davranışı uzun vadede içselleştireceklerdir.

3.İşe yarar sonuçlar doğuran çalışmalar ile manevi doyum sağlayacaklardır.

4.Proje hazırlama, akıl yürütme ve düşünme becerilerini geliştirme ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacaktır.

Projenin Uygulama Aşamaları

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bünyesinde bilim insanı, sanatçı, akademisyen ve gazetecilerden oluşan bir “YARIŞMA KOMİSYONU” kurularak, Yarışma Şartnamesi hazırlanmıştır.

Yarışma Komisyonu aynı zamanda “PROJE SEÇİCİ KURULU” olarak da görev yapacaktır.

Yarışma: Lise ve üniversite öğrenci grubu ile 30 yaşına kadar olan tüm gençleri kapsayacaktır.

30/01/2023 tarihine kadar projeler, öğrenciler tarafından dernek mailine (ttkder@ttkder.org.tr)  gönderilecektir.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bünyesinde kurulan Yarışma Komisyonu gelen projeleri inceleyerek, önceden oluşturulmuş değerlendirme kriterleri çerçevesinde puanlama esasına göre yapacaktır.

Yarışma’nın Adı

 “Geleceğe ışık tut” Çevre Proje Yarışması

Projenin Sahibi

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği

Projenin Paydaşları

Gençlik Otobüsü

Mucitler Derneği

Hedef Kitlesi

17-30 yaş aralığındaki gençler

Yarışma İçin Genel Koşullar

1.            Katılımcılar yarışma koşullarına uygun nitelikte en fazla bir proje fikri ile yarışmaya katılabilir.

2.            Birden fazla kişinin grup çalışması yaparak ortak proje fikri ile yarışmaya katılması mümkündür.

3.            Yarışmaya sunulacak projelerin özgün olup daha önce başka yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Yarışma Kriterleri

Toplumun değer yargıları ve olanaklarına uygun ve toplumun gerçek ihtiyaçları ile uyumlu, sürdürülebilir, uygulanabilir olması gerekmektedir. Sosyal ve kültürel alanlarda dezavantajlarından dolayı yaşayacakları olumsuzlukları en aza indirecek ya da çevre ve doğanın korunması, ekolojik sisteme katkı sağlamaya yönelik ürün, proje ve sistem fikri, toplum hizmeti geliştirmesi gerekmektedir.

Projeye katılım sağlayacak olan gençlerin derneğe ait sosyal medya hesaplarını takip etmeleri zorunludur.

Yarışma İçin Özel Koşullar

1.            Yarışmaya katılacak projeler tüm canlıların ve bireylerin sosyal, kültürel ve eğitim hayatlarını etkileyen olumsuz etkenleri en aza indirecek şekilde geliştirilmelidir.

2.            Tüm canlıların ve bireylerin herhangi bir alanda hayatlarını kolaylaştıracak ürün, yazılım, sistem veya etkinlik önerileri proje olarak sunulmalıdır.

3.            Projelerin ürün olarak ortaya konması gerekmeyip sadece fikri çıktılar olarak teslim edilecektir.

4.            Bu yarışmaya katılan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, GELECEĞE IŞIK TUT YARIŞMASI SEÇİCİ KURULU’ nun kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma İçin Seçici Kurul Üyeleri

1-           Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU                          : Akademisyen

2-           Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK                              : Akademisyen

3-           Pınar AYHAN                                                    : Sanatçı

4-           Ebru YALÇIN                                                    : Proje uzmanı

5-           Mine ATAMAN                                                : Yazar

6-           Mustafa CİHAN                                : TTKDER Genel Sekreteri

7-           Bünyamin ALTINTAŞ                                      : Gazeteci

8-           İrfan EKMEKÇİ                                  : Bürokrat

9-           Deniz ZEYREK                                    : Gazeteci

10-         Maksut COŞKUN                                             : Gençlik Otobüsü Proje Başkanı

11-         Bülent KAVAKLI                                : Tüm Mucitler Derneği Başkanı

Ödül

1.’lik ödülü                         : Gençlik Otobüsüne katılma hakkı veya 1 yıllık eğitim bursu

2.’lik ödülü                         :  8 Yıllık eğitim bursu

3.’üncülük ödülü               :  4 aylık eğitim bursu

Tüm Katılımcılara             :             

Sertifika

Ödüller hak sahiplerine Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.

Yarışmaya katılabilmek için, http://www.ttkder.org.tr/index.php/kurumsal/dernegin-tarihcesi  linkini tıklanacaktır.Sayfadaki  Çevre Koruma Paroje Yarışması bölümünü başlığındaki tıkladıktan sonra ekrana gelen form doldurulacaktır.

HABER : BÜLENT ÖZGEN

RELATED ARTICLES
- Advertisment - YURT LOJİSTİK Gazete

Most Popular

Recent Comments