Pazartesi, Haziran 24, 2024
Semercioglu Zeytincilik
Ana SayfaÇevreTemkinli Sevinç

Temkinli Sevinç

Zeytinlik alanları maden faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğinin yürütmesi Danıştay 8. Dairesi tarafından bir kez daha durduruldu. Karar zeytincileri sevindirmeye yetmedi

Danıştay, zeyytinlikeri enerji ve maden şirketlerinin talanına açan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırladığı “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”teki değişikliğe bir kez daha ‘dur’ dedi. Danıştay 8. Dairesi, 1 Mart tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan zeytinlik sahaları madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun’un açtığı dava hakkında kararını açıkladı. Danıştay, söz konusu kararla zeytinlik yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Son karar önemli!

Zeytin ağaçlarının yok edilmesine karşı duran çok sayıda kişi ve kurumun kendileri gibi hukuk mücadelesi verdiğini vurgulayan Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (UZK) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tan, “Hukuk sürecimiz devam ediyor. Biz bunun her aşamada karşısındayız. Zeytin ağacına zarar verecek kanunun bir yönetmelik aracılığıyla geçersiz kılınamayacağını belirttik. Avukatlarımız aracılığıyla davamız devam ediyor şu anda.

Yürütme durduruldu zaten. Bir de yönetmelik iptali var. Birçok kurum yürütmenin durdurulmasını kazandı. Biz Uluslararası Zeytin Konseyi olarak da kazandık. Bir üst kurula da çıktı. Oradan ne çıkacağını göreceğiz. Orada da bizim lehimize bir karar çıkarsa olay tamamen bitiyor.

Yürütmenin durdurulması bu davada önemli bir süreç. Uyulması gereken bir durum. Ama son kararın ne çıkacağını bilemiyoruz” dedi.

Dr Mustafa Tan

Kanun yönetmelikle delinemez!

Zeytin ağacına koruma kalkanı olan kanunun yönetmelikle delinmeye çalışıldığını savunan UZK Başkanı Dr. Tan, “Kanun yönetmelik değişikliğiyle delinmek isteniyor. Bu yürütme durduruldu. Şimdi yönetmeliğin de iptal olması lazım. Zeytini tehdit eden bu girişimin tamamen yok sayılması lazım. Önceden 7 kez olduğu gibi. Şimdi yönetmelikle kanun değiştirilmeye çalışılıyor.

Zeytin kanununda da değil maden kanununa yönetmelik konuluyor. Maden kanununun yönetmeliği ile Zeytin kanunu değiştirilebilir mi? Mümkün değil. Bizim konsey olarak tavrımız net. Zeytin kanunumuzun özellikle 20. Maddesi koruma kalkanıdır.

Zeytinlikler aksi takdirde talan edilir. Bütün dünyada zeytin ağaçları kriz içinde. Hiç ürün vermiyor. Ülkemiz zeytinyağı rekoltesi bu yıl iyi çıkacak. Zeytin ağacını korumak lazım kesmek değil” diye konuştu.

Durdurma kararları kaldırılıyor!

İkiz Köyün zeytinlik mücadelesindeki Avukatı Arif Ali Cangı, “Usülden geri çevirmedikleri dosyalarda Danıştay sırasıyla yürütmeyi durdurma kararları vermeye başladılar. Çok sayıda yürütmenin durdurulması kararı var. Maden Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle enerji arzı için zeytinlik sahalarında madencilik faaliyetlerine izin verilmişti.

Çiftçiler Sendikası Yürütme Kurulu (ÇİFTÇİ-SEN) da söz konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için dava açan onlarca örgütten biriydi. Söz konusu davada yürütmeyi durdurma kararına Bakanlık tarafından itiraz edilmesi sonrası karar iptal edil. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önce ÇİFTÇİ-SEN’in “bu yönetmelikten zarar görmediği, menfaat ihlali olmadığı” gerekçesiyle “davanın ehliyet yönünden reddini” talep etmişti.

Dava sonucunda T.C. Danıştay Sekizinci Dairesi 20 Nisan 2022’de yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22 Haziran’da yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı”.

Durdurma devam etmeli!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan çıkan karara dikkat çeken Avukat Arif Ali Cangı, “Gelinen noktada Danıştay’ın en üst yargı organı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda (DİDDK) temyiz edilmesi sonrası DİDDK bu uyuşmazlığın 8. Daire değil 10. Daire tarafından çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtilerek her iki dairenin oluşturacağı ortak bir kurulla davanın karara bağlanmasına hükmetti.

DİDDK bu süreç içerisinde yürütmeyi durdurma kararını da kaldırdı. Çiftçi-Sen’in aldırdığı yürütmenin durudulması kararını kaldırdı. Bu karara madenciler sarıldılar. Daha henüz bizim karar kaldırılmadı. Biz ısrarla şunu söyledik. Kararı kaldırmayın. Zira hiç olmaz ise iki daire ortak karar verinceye kadar yürütmenin durdurulmasının devamına karar verin. Bu noktada bir karar yok’ diye konuştu.

DANIŞTAY “KANUNA AYKIRI” DEDİ

Zeytinliklerde talanın önünü açan bu yönetmelik değişikliği için yargıya müracaat ettiklerini belirten Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, “Dava dilekçemizde bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etmiştik.

Danıştay 8. Dairesi, açtığımız davada, çıkan karar söz konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmiş ve karar metninde bu yönetmelik değişikliğinin kanuna aykırı olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca, zeytinlik sahalarıyla ilgili yalnızca kanunla düzenleme yapılabileceği gerekçesiyle Bakanlığın bu konuda yönetmelik çıkarma yetkisinin bulunmadığını vurgulamıştır. Danıştay üyelerimizi vermiş oldukları bu karardan dolayı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu karar, ülkemizde yargıya duyulan güvenin son derece düşük seyrettiği ve vatandaşlarımızın adeta adalete susadığı bu dönemde yüreklere su serpmiştir” dedi.

KAYNAK : https://www.gazeteyenigun.com.tr/temkinli-sevinc-Nihat AK.

HABER : BÜLENT ÖZGEN

RELATED ARTICLES
- Advertisment - YURT LOJİSTİK Gazete

Most Popular

Recent Comments