Pazar, Temmuz 21, 2024
Semercioglu Zeytincilik
Ana SayfaÇevreSürdürülebilir ve Kaliteli Su Hasadı…

Sürdürülebilir ve Kaliteli Su Hasadı…

-

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkisiyle meydana gelen düzensiz yağışlar; bölgesel yağış azlığı, kuraklık, açlık ve kıtlıklara veya ani şiddetli yağışlarla sel, su baskını ve heyelanlara neden olmaktadır.

Su hasadı, yağışlardan en etkili faydalanma metodudur. Baraj, göl, göletler bu amaca hizmet ettiği gibi son yıllarda binalarda ve açık alanlarda kurulan su toplama sistemleriyle yağışlar hasat edilerek içme/kullanma suyu amaçlı depolanmaktadır.

Ormanlar, sürdürülebilir ve kaliteli su hasadını sağlamak için en önemli alanlardır. Ağaçlar/Bitkiler, yağışın şiddetini düşürerek toprak tarafından daha kolay emilmesini/infiltrasyonu sağlayarak yeraltı su kaynaklarını besler, ayrıca düzenli ve temiz yüzeysel akış sağlayarak baraj ve göletlerde depolanan suyun kalitesini arttırır. Bu nedenle Orman Genel Müdürlüğünce fonksiyonel planlama çerçevesinde, önemli su kaynakları, göl, gölet ve baraj havzalarındaki ormanlar, hidrolojik amaçlı tefrik edilmekte, silvikültürel uygulamalar da bu fonksiyona göre yürütülmektedir.

Ülke ormancılık ve su stratejilerine paralel olarak, sürdürülebilir ve kaliteli su hasadı ve depolaması için, Balıkesir ilimizdeki 75 adet göl, gölet ve baraj havzasındaki 27.484 hektar orman alanı da Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce hidrolojik fonksiyonlu ormanlar olarak işletilmektedir. Eğer, göl/gölet/baraj içme suyu amaçlı ise suyun kalitesi önemli olduğundan bu havzalardaki hidrolojik fonksiyonlu ormanlarda ağaç adet ve servetini yüksek tutmaya, tür/çağ karışımını sağlamaya yönelik silvikültürel uygulamalar yürütülmektedir. Eğer, göl/gölet/baraj kullanma suyu amaçlı ise suyun miktarı önemli olduğundan bu havzalardaki ormanlarda da ağaç adet ve servetini düşük tutmaya, tek tabakalı homojen yapı oluşturmaya yönelik silvikültürel uygulamalar yürütülmektedir.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü olarak kentin, insann bugün ve gelecekte sürdürülebilir ve kaliteli suya ulaşımını sağlamak için ormanlarımızın, uygun silvikültürel modellerle yönetilmesine önem veriyoruz

- Advertisment - YURT LOJİSTİK Gazete